ارتباطات میان فردی

برقراری موثر ارتباط استعداد ذاتی نیست که برخی از افراد از آن برخوردار بوده و برخی دیگر نباشند، بلکه چیزی است که هر فردی میتواند آن را یادگرفته و تمرین کند.

5
درس
14
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدگویی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چه چیزی را باید بدانید
play_circle_outlinepause_circle_outline

برقراری ارتباط با همکارانتان

play_arrow
چگونه درخواستهای موثری داشته باشید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چه زمانی از تلفن استفاده کنیم یا ایمیل ارسال کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه نشانه های غیرکلامی را تفسیر کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

برقراری ارتباط با سرپرست‌تان

play_arrow
چگونه انتظارات را مدیریت کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رهنمود موردنیاز خود را دریافت کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
از رئیس خود سوالات مناسبی بپرسید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بدانید چه زمانی گوش دهید و چه زمانی صحبت کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

برقراری ارتباط در موقعیتهای پیچیده

play_arrow
ارتباطات و تفاوت های فرهنگی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه به وقفه در کار رسیدگی کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه به بازخورد انتقادی پاسخ دهید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه بعنوان فردی درون گرا ارتباط برقرار کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
مراحل بعدی
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

دوری کلارک

دوری کلارک استراتژیست بازاریابی و سخنران حرفه ای است که در دانشکده تجارت Fuqua دانشگاه دوک آموزش می دهد. او نویسنده کارآفرینی شما، بازآفرینی شما و ایستادگی است. سخنگوی پیشین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نیویورک تایمز او را به عنوان "متخصص در بازسازی خود و کمک به دیگران تغییرات" در زندگی خود را توصیف کرد.

سایر دوره های شما