زبان بدن برای زنان

به عنوان یک زن شاغل، چگونه با استفاده از زبان بدن تان ارتباط برقرار می کنید؟ در این دوره، چگونگی آگاهی از زبان بدن تان را یاد بگیرید و بیاموزید که چگونه می توانید با استفاده از زبان بدن تان قدرت، اقتدار و علاقه به آنچه بر زبان می آورید را منتقل سازید.

5
درس
12
فایل
30
دقیقه
29000 تومان

اساتید دوره

دوری کلارک

دوری کلارک استراتژیست بازاریابی و سخنران حرفه ای است که در دانشکده تجارت Fuqua دانشگاه دوک آموزش می دهد. او نویسنده کارآفرینی شما، بازآفرینی شما و ایستادگی است. سخنگوی پیشین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نیویورک تایمز او را به عنوان "متخصص در بازسازی خود و کمک به دیگران تغییرات" در زندگی خود را توصیف کرد.