مبانی کارآفرینی

در این ویدان ویتنی جانسون به شما یاد میده که چطور یه کسب و کار راه اندازی کنید و برای خودتون کار آفرینی بکنید، این دوره کوتاه می تواند کمک بسیار زیادی به پیشرفت شما در راه اندازی کسب و کارتون بکنه.

8
درس
40
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از فایل های تمرینی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
آیا شما یک کارآفرین هستید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline

یافتن ایده بزرگتان

play_arrow
یافتن مشکلی برای حل کردن
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بازی کردن در زمین خودتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بازی کردن بر اساس نقاط قوت متمایزتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعیین این که آیا یک کسب و کار دارید یا یک سرگرمی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یافتن نخستین مشتریتان
play_circle_outlinepause_circle_outline

راه اندازی کسب و کار خودتان

play_arrow
نگارش یک طرح کسب و کار
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعیین قیمت ها
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تصمیم گیری بین گزینه فروش آنلاین و گزینه فروش سنتی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درست کردن یک مدل مالی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تصمیم گیری در مورد ساختار حقوقی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محافظت از حقوق مالکیت معنوی خود
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
از نظر عملیاتی خودتان را آماده کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شیوه نامه ای برای کسب و کار خود تهیه کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

تیم سازی

play_arrow
در مورد یک هم بنیان گذار تصمیم بگیرید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استخدام افراد مناسب
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مشاوران درستی را پیدا کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شبکه های تخصصی را ایجاد کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

بازاریابی کسب و کارتان

play_arrow
داستانتان را تعریف کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یک وب سایت درست کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مشتریان را تعقیب کنید تا وقتی که بتوانید آن ها را به دست آورید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
خدمت رسانی به مشتریانتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ایده کسب و کار خودتان را پالایش کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تبدیل شدن به یک رهبر متفکر
play_circle_outlinepause_circle_outline

تعیین مقیاس کسب و کارتان

play_arrow
استفاده از شاخص های مناسب
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یاد بگیرید مذاکره کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
حواستان به نقدینگیتان باشد
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شکست را سرجای خودش بنشانید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مدیریت تنش
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
فرآیندها را مستند کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

تامین مالی رشد

play_arrow
درک گزینه های سرمایه
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تامین مالی جمعی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارائه سخنرانی به سرمایه گذار
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارزش گذاری شرکتتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رسیدن به توافق
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
از نظر ذهنی آماده شوید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نسبت به چشم اندازتان وفادار بمانید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بین کارآفرینی و زندگی تعادل برقرار کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

ویتنی جانسون
...

سایر دوره های شما