دوره تسلط بر فروش

تکنیک هایی که شما را از بند محدودیت هایی که خودتان برای خودتان ساخته اید رها می سازد.شما از ۱۰% توان تان هم استفاده نمی کنید.من وقتی این تکنیک ها را فرا گرفتم درامد خودم را تا ۱۰ برابر توسعه دادم. شما نیز می توانید از این روش ها استفاده کنید و جزو نخبگان فروش ایران قرار بگیرید.

30
درس
66
فایل

درس اول : بهترین فروشنده

play_arrow
بخش اول
05:35 - 10.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
18:05 - 29.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
56:30 - 92.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
16:27 - 27.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تعهد نامه درس اول
1 - 43.9 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین درس اول
3 - 536.8 مگابایت
cloud_download

درس دوم : رفتار فروشندگان برتر

play_arrow
بخش اول
16:22 - 26.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
28:11 - 44.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس اول و دوم
3 - 1.7 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین درس دوم
5 - 760.9 مگابایت
cloud_download
play_arrow
زبان بدن هویت شما را شکل میدهد(امی کادی)
21 - 47 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سوم : واقعیت های جدید فروش

play_arrow
بخش اول
41:28 - 65.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس چهارم : برنامه ریزی فروش

play_arrow
بخش اول
43:51 - 70.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس پنجم : روانشناسی فروش

play_arrow
بخش اول
47:36 - 77.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس ششم : فرایند فروش

play_arrow
بخش اول
12:50 - 30.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
8:37 - 20.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هفتم : روش های مشتری یابی

play_arrow
بخش اول
11:24 - 27.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هشتم : تعیین صلاحیت مشتری

play_arrow
بخش اول
19:11 - 31.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس نهم : مدیریت ارتباطات

play_arrow
بخش اول
44:32 - 59.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دهم : فروش مشاوره ای

play_arrow
بخش اول
21:30 - 34.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس
18 - 627.4 مگابایت
cloud_download

درس یازدهم : گفتگو در فروش

play_arrow
بخش اول
15:46 - 25.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دوازدهم : اصول مذاکره در فروش

play_arrow
بخش اول
32:08 - 51.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بازی های ذهن جونا برگر
4:7:16 - 4.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سیزدهم: روش معرفی محصول

play_arrow
بخش اول
46:30 - 73.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس چهاردهم :جلسات موثر برای فروش

play_arrow
قسمت اول از درس چهاردهم
1:15:40 - 68.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه
18 - 888.2 مگابایت
cloud_download
play_arrow
قسمت دوم از درس چهاردهم
34:51 - 119.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس پانزدهم : درک نیاز مشتری

play_arrow
بخش اول
23:50 - 39.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس پانزدهم
18 - 1.1 مگابایت
cloud_download

درس شانزدهم : ویژگی های فروشنده های موفق

play_arrow
بخش اول
39:28 - 61.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس 16
27 - 684.3 مگابایت
cloud_download

درس هفدهم :فروش تلفنی

play_arrow
بخش اول
39:03 - 58.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس هفدهم
36 - 877.3 مگابایت
cloud_download

درس هجدهم : نگارش پیام , نامه ایمیل

play_arrow
بخش اول
13:29 - 21.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
فایل پروپوزال
16 - 563.3 مگابایت
cloud_download

درس نوزدهم : تهیه پرزنتیشن فروش

play_arrow
بخش اول
24:21 - 38.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
فایل پرزنتیشن فروش
16 - 1.7 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
نمونه پرزنتیشن
13 - 1.7 مگابایت
cloud_download

درس بیستم:فروش به افراد مختلف

play_arrow
بخش اول
21:58 - 33.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس بیستم
21 - 1.6 مگابایت
cloud_download

درس بیست و یکم :قدرت متقاعد سازی و تاثیر بر دیگران

play_arrow
بخش اول
1:32:30 - 37.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
3:56:37 - 55.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
0:25:17 - 44.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
3:59:43 - 34.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
1:9:7 - 86.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش ششم
0:39:39 - 48.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش هفتم
4:23:31 - 51.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش هشتم
3:42:38 - 41.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش نهم
0:30:52 - 56.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
جزوه درس بیست و یکم
- 524.1 مگابایت
cloud_download

درس بیست و دوم: فن بیان

play_arrow
بخش اول
32:16 - 49.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
29:05 - 45.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
21:24 - 33.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و سوم : storytelling

play_arrow
فیلم درس
37:20 - 58.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و چهارم:Personal branding

play_arrow
بخش اول
3:24 - 7.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
5:43 - 13.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و پنجم:فروش b2b

play_arrow
بخش اول
32:30 - 49.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و ششم:پاسخ به اعتراضات مشتری

play_arrow
فیلم درس
42:04 - 65.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و هفتم :قطعی کردن فروش

play_arrow
فیلم درس
1:05:25
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و هشتم:فروش بیشتر به مشتری

play_arrow
فیلم درس
38:43
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و نهم : ابزارهای فروش

play_arrow
فیلم درس
28:52
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
ابزار های فروش
cloud_download

درس سی ام : تسلط بر فروش

play_arrow
بخش اول
31:47
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
49:37
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
نردبان تسلط بر فروش حرفه ای
39
cloud_download

مدرس دوره

محمد مهدی ربانی

او هشت سال پیش وقتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه اصفهان بود، با سه تن از دوستانش یک پارکینگ در خیابان استاد مطهری اجاره می کنند و با سرمایه صفر مجله پنجره خلاقیت را تاسیس می کنند. او هم اکنون مدیرمسئول مجله است. این مجله هم اکنون یکی از موفق ترین رسانه ها در زمینه کارآفرینی در کشور است. این مجله یکی از اهدافی بوده که مدرس این دوره با استفاده از همین استراتژی ها در جوانی به آن دست یافته است. دکتر ربانی همچنین مدیرمسئول انتشارات نگاه نوین (مالک برند ثروتمندان خودساخته) است که کتاب های منتشر شده توسط این انتشارات جزو پرفروش ترین کتاب های ایران هستند. حتما با کتاب اثر مرکب دارن هاردی آشنا هستید که اولین بار انتشارات ثروتمندان خودساخته آن را به مردم ایران معرفی کرد. محمد مهدی ربانی با اینکه علاقه زیادی به تدریس دارد و مدرس دانشگاه است، عقیده دارد که امروزه به افرادی نیز نیاز داریم که هم دانشگاهی باشند و هم در کف بازار، تجارت کنند تا دانش کاربردی را بتوانند به دیگران آموزش دهند. به همین دلیل او از 18 سالگی به کار ویزیتوری کتاب و دارو در داروخانه ها مشغول شد و هم اینک موسس داروسازی دیموند، یکی از نوآورترین داروسازی های کشور است. شرکت تینو که در زمینه اختصاصی استارتاپ ها مشغول به کار است، یکی دیگر از فعالیت های اجرایی اوست. به اندام دکتر کرمانی، سالم باش و ... استارتاپ هایی هستند که دکتر ربانی مستقیما در به وجودآمدن شان نقش داشته است. دکتر ربانی قبل از 30 سالگی، ده ها برنامه زنده تلویزیونی داشته و خدمت گذار عموم مردم ایران بوده است. ده ها مقاله و کتاب به صورت مکتوب به مخاطب خود ارایه داده است و ماموریت خود را کمک به دیگران برای رسین به اهداف خود می داند. او به صورت مستقیم در دانشگاه های داخلی و خارجی از جمله زوریخ و مادرید درس خوانده است و هم اکنون استاد ارشد آکادمی صادرات آلمان واقع در اشتوتگارت وابسته به دانشگاه اشتاین بایس است. او نماینده انحصاری موسسه آموزش عال سوئیس SSHE در ایران است. دکتر ربانی سالها بدون واسطه از اساتیدی مانند جک کنفیلد، برایان تریسی، جان دمارتینی، مک دنالد و ... تعلیم دیده است و جایزه های متعددی از آن ها دریافت نموده است.

سایر دوره های شما