مثل یک رهبر فکر کنید

در این دوره برایان تریسی به شما آموزش می‌ دهد که چگونه می‌ توانید با تغییر رفتارهای روزانه خود تبدیل به یک رهبر موفق با انگیزه قوی در کسب و کار و زندگی خود باشید؟

اگر با قدرت بر هشت رکن اساسی رهبری کارآمد مسلط شوید می­ توانید در محل کارتان به رهبری موفق و با انگیزه تبدیل شوید. این هشت رکن اساسی رهبری شامل : درایت، صداقت، برنامه ­ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، شجاعت، ارتباطات، کار تیمی، و قدرت عمل می‌باشد.

10
درس
70
فایل

رهبران ساخته می‌شوند به دنیا نمی‌آیند

play_arrow
مقدمه
- 20.88 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
از این دوره بهترین نتیجه را بگیرید
- 20.57 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
وضوح را بیابید
- 16.81 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
فراهم کردن مقدمات موفقیت را تمرین کنید
- 8.68 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش‌ رایج: چه می‌شود اگر خود را به‌عنوان رهبر تصور نکنم؟
- 4.74 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 185.88 مگابایت
cloud_download

بصیرت

play_arrow
مقدمه
- 7.26 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین کنید به متفکری تبدیل شوید که تصویر کلی را می‌بیند
- 24.31 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بینش شخصی خودتان را بیابید
- 15.48 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تصور موفقیت را تمرین کنید
- 7.95 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نمونه‌ی دیگران باشید
- 30.96 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.60 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش رایج: چطور می‌توانم در موقعیت‌های نامعلوم به‌عنوان رهبر اعتماد به‌نفس خود را حفظ کنم؟
- 11.27 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 194.84 مگابایت
cloud_download

تمامیت

play_arrow
مقدمه
- 10.08 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
هرروز نهایت تلاش خود را انجام دهید
- 26.96 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
همواره رهبری را تمرین کنید
- 25.84 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بررسی کردن الگوهایتان را تمرین کنید
- 3.60 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مشخص کردن ارزش‌هایتان را تمرین کنید
- 6.69 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 9.84 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش رایج: آیا تیم باید رهبرشان را دوست داشته باشد تا به‌طور مؤثری کار کند؟
- 4.75 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 194.63 مگابایت
cloud_download

برنامه‌ریزی استراتژیک

play_arrow
مقدمه
- 7.70 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بازده انرژی‌تان را افزایش دهید
- 16.63 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پیش‌فعال باشید
- 17.43 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
در هفت مرحله اهداف‌تان را مشخص کنید
- 14.61 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
عملی کردن اهداف‌تان را تمرین کنید
- 2.39 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 7.20 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 270.05 مگابایت
cloud_download

مدیریت پروژه

play_arrow
مقدمه
- 8.43 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
انضباط شخصی را بهبود بدهید
- 18.25 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بهره‌وری شخصی را تا حد ممکن افزایش دهید
- 17.21 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بر هنر نمایندگی تسلط بیابید
- 27.53 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اولیت‌بندی کنید
- 24.94 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین کنید که به‌نحوی کارآمد پروژه را مدیریت کنید
- 3.05 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.92 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 289.35 مگابایت
cloud_download

جسارت

play_arrow
مقدمه
- 8.02 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به‌عنوان لیدر خطرات را بپذیرید
- 26.33 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
از منطقه‌ی آسایش خود دور بمانید
- 19.53 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مسئولیت‌های خود را بپذیرید
- 24.20 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین کنید که عادت جسارت را تقویت کنید
- 20.83 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.68 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش رایج: چطور می‌توانم بر احساساتم مسلط شوم
- 4.89 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

تعامل

play_arrow
مقدمه
- 10.01 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رهبری انگیزشی را درک کنید
- 20.81 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به تیم‌تان اختیار عمل بدهید
- 14.68 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین کنید به‌طور مؤثری به دیگران گوش بدهید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
از انتقاد سازنده حداکثر بهره را ببرید
- 26.51 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
قانون طلایی رهبری را مشتاقانه بپذیرید
- 8.09 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین کنید که با تأیید و تمجید انگیزه بدهید
- 9.36 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 4.20 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش رایج: چطور افرادی که شخصیت مصمم‌تری از خودتان دارند را رهبری کنید
- 5.62 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 199.64 مگابایت
cloud_download

کار گروهی

play_arrow
مقدمه
- 10.35 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
معنای تیم را درک کنید
- 31.85 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
همکاری را به‌جای تعارض انتخاب کنید
- 12.40 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مشتری اولویت دوم است
- 11.27 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
افراد درست را به‌کار بگیرید
- 21.60 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
واقعیت درمقابل ادراک را تمرین کنید
- 7.86 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 4.20 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 271.05 مگابایت
cloud_download

اقدام کردن

play_arrow
مقدمه
- 5.67 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به راه‌حل‌ها فکر کنید نه به مشکلات
- 12.25 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
از خود شایستگی نشان دهید
- 12.54 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین کنید که روش خودتان برای انجام کار را اثبات کنید
- 9.25 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نتیجه‌گیری
- 6.88 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین
- 206.63 مگابایت
cloud_download

نتیجه‌گیری

play_arrow
موضوع بعدی چیست؟
- 38.02 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
سخنرانی فوق‌العاده و پرسش‌های بیشتر همراه با برایان تریسی
- 14.84 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

برایان تریسی

برایان تریسی در ۵ ژانویه سال ۱۹۴۴ میلادی در شهر شارلوت تاون (مرکز استان پرنس ادوارد) واقع در کشور کانادا به دنیا آمد. وی در خانواده ای به دنیا آمد که سطح درآمد پایینی داشتند به گونه ای که هرگز درآمد آن ها تامین کننده ی مخارجشان نبود.

برایان تریسی  در طی سال ها به بیش از ۸۰ کشور دنیا سفر کرده است و در آن جا کار انجام داده است. در ۲۲ حرفه ی مختلف فعالیت داشته است.

او به زبان های فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی تسلط دارد.

چندین شرکت را تاسیس و راه اندازی کرده است.

تریسی در دهه ی ۳۰ زندگی خود موفق شد به دانشگاه آلبراتا در کانادا راه یابد. سرانجام موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته بازرگانی شد.

وی در طول ۲۰ سال گذشته موفق شده، بیش از ۳۰۰ محصول دیداری و شنیداری تولید کند. که برخی از آن ها به ۲۴ زبان مختلف ترجمه شده و در بیش از ۳۰ کشور دنیا به فروش رسیده است.

لازم به ذکر است که برایان تریسی به عنوان سخنران، مربی و مشاور با بیش از پانصد کمپانی بزرگ همکاری داشته است.

سایر دوره های شما