چگونه کارهای مان را به دیگران تفویض کنیم؟

این روزها، همگی طاقت مان طاق شده است. نمی توانیم زمان بیشتری به دست آوریم و تعهدات شغلی مان دست از سرمان بر نمی دارند. تنها پاسخ پیش رو، واگذاری کارها است. به موازات اینکه پل های ترقی را در سازمانتان طی می کنید، واگذاری کارها کلید موفقیت شما به عنوان یک مدیر می شود.

5
درس
13
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چیزی که باید بدانید
play_circle_outlinepause_circle_outline

ذهنیت تفویض اختیار

play_arrow
چه چیزی باعث می شود تفویض اختیار نکنیم و چرا این گونه است؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
وقتی انجام وظایفی به شما واگذار می شود
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
انجام چه وظایفی را باید به دیگران واگذار کنید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline

گزینه های تفویض اختیار

play_arrow
چگونه می توان فردی را استخدام کرد که بتوان کار را به او واگذار کرد؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
واگذاری انجام وظایف به کارمندان مستقیمتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توان خارج از زنجیره فرماندهی انجام وظایف را به کسی واگذار نمود؟
play_circle_outlinepause_circle_outline

فوت و فن تفویض اختیار

play_arrow
پایه تفویض اختیار به دیگران را بنا نهید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توان به طور کارآمد با دیگران ارتباط برقرار کرد؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نظام های پاسخگویی ایجاد کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
وقتی کسی اشتباهی می کند
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
گام های بعدی
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

دوری کلارک

دوری کلارک استراتژیست بازاریابی و سخنران حرفه ای است که در دانشکده تجارت Fuqua دانشگاه دوک آموزش می دهد. او نویسنده کارآفرینی شما، بازآفرینی شما و ایستادگی است. سخنگوی پیشین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نیویورک تایمز او را به عنوان "متخصص در بازسازی خود و کمک به دیگران تغییرات" در زندگی خود را توصیف کرد.

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196