چگونه کارهای مان را به دیگران تفویض کنیم؟

این روزها، همگی طاقت مان طاق شده است. نمی توانیم زمان بیشتری به دست آوریم و تعهدات شغلی مان دست از سرمان بر نمی دارند. تنها پاسخ پیش رو، واگذاری کارها است. به موازات اینکه پل های ترقی را در سازمانتان طی می کنید، واگذاری کارها کلید موفقیت شما به عنوان یک مدیر می شود.

5
درس
13
فایل
35
دقیقه
39000 تومان

اساتید دوره

دوری کلارک

دوری کلارک استراتژیست بازاریابی و سخنران حرفه ای است که در دانشکده تجارت Fuqua دانشگاه دوک آموزش می دهد. او نویسنده کارآفرینی شما، بازآفرینی شما و ایستادگی است. سخنگوی پیشین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نیویورک تایمز او را به عنوان "متخصص در بازسازی خود و کمک به دیگران تغییرات" در زندگی خود را توصیف کرد.

person
mail