توسعه مهارت های گوش دادن

درست همانطور که صحبت کردن در جمع مهارتی است که می توانید از طریق تمرین کردن بر آن مسلط شوید، شنونده ی خوبی بودن هم نعمت ویژه ی دست نیافتنی نیست با دقت گوش کردن، مهارتی است که می توانید آن را یاد بگیرید.

4
درس
13
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از فایل های تمرینی
play_circle_outlinepause_circle_outline

زمینه سازی برای گوش فرادادن

play_arrow
چرا گاهی گوش سپردن سخت می شود؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نشانه های گوش ندادن شما چیست؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
وقتی به شما گوش نمی دهند چه می توانید بکنید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توان ذهنیتی مبتنی بر گوش دادن را پذیرفت؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توان صحنه را برای گفتگوهای پرریسک آماده کرد؟
play_circle_outlinepause_circle_outline

خوب شنیدن، حتی در زمانی که این کار دشوار باشد

play_arrow
ساختار گوش فرا دادن به طور معنادار
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توان ناگفته ها را شنید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توانید کاری کنید تا حواستان پرت نشود؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه می توان اجازه داد دیگران دریابند که به حرفشان گوش داده اید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه وقتی صحبت های کسی آزارتان می دهد، به او گوش بدهید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
گام های بعدی
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

دوری کلارک

دوری کلارک استراتژیست بازاریابی و سخنران حرفه ای است که در دانشکده تجارت Fuqua دانشگاه دوک آموزش می دهد. او نویسنده کارآفرینی شما، بازآفرینی شما و ایستادگی است. سخنگوی پیشین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نیویورک تایمز او را به عنوان "متخصص در بازسازی خود و کمک به دیگران تغییرات" در زندگی خود را توصیف کرد.

سایر دوره های شما