چگونه به افراد اجرایی بفروشیم

­ فروش به مدیران اجرایی می تواند چالش برانگیز باشد. بسیاری از نمایندگان فروش سعی می کنند قراردادهایی با این بخش پرقدرت و گاهی ترسناک از مشتریان شان به امضا برسانند. مایک گمسون، ظرف دهه ی گذشته، مدیریت فروش در لیکندین را بر عهده داشت است.در این دوره، دانشی که از پس سال ­ها تلاش به دست آورده است را با شما به اشتراک می ­گذارد تا به شما کمک کند تا نقشه­ ی بازی موفقیت ­آمیزی برای مدیریت جلسه ­هایتان با مدیران اجرایی آماده کنید.

 

 

2
درس
8
فایل
23
دقیقه
29000 تومان

اساتید دوره

person
mail