همایش رشد غیر منتظره فروش

چگونه با اتخاذ استراتژی های درست در هر شرایطی فروش عالی داشته باشیم؟

در همایش رشد غیر منتظره فروش حیاتی ترین و مهم ترین نکات برای موفقیت در فروش توسط اساتید برتر ایران مطرح شد. این همایش در تاریخ 24 خردادماه 1398 در تهران - مرکزهمایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

1
درس
6
فایل
30%
190000 تومان
133000 تومان

مدرس دوره

سخنرانان همایش

علیرضا رجب، محمدمهدی ربانی، عدنان موسی پور، محمدرضا عمرانی، علیرضا شیری، محمود معظمی

سایر دوره های شما