استراتژی های تصمیم گیری صحیح

علم و هنر تصمیم گیری تجاری را از مایک فیگلیوئلو، مربی و مدرس رهبری، بیاموزید. مایک چهار نوع تصمیم گیری مستبدانه، مشورت جویانه، مردم سالارانه و توافقی را به صورت کلی ترسیم و سبکی با بیشترین میزان تناسب با موقعیت های خاص را مشخص می سازد.

7
درس
25
فایل

معرفی

play_arrow
خوش آمدید
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

تصمیم گیری یک فرایند است

play_arrow
تعریف تصمیم گیری
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعریف تصمیم
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

استایل های تصمیم گیری

play_arrow
انتخاب یک روش تصمیم‌گیری
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
روش تصمیم‌گیری خودکامه
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
روش تصمیم‌گیری مشارکتی
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
روش تصمیم‌گیری دموکراتیک
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
روش تصمیم‌گیری توافقی
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدیریت ذینفعان

play_arrow
مشارکت دادن همکاران در تصمیمات
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از ماتریکس متهم
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدیریت ابهامات

play_arrow
مفهوم ابهام
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارزیابی نتایج با امکان پیش‌بینی بالا
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارزیابی نتایج با احتمالات مجزا
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درنظر گرفتن طیف گسترده‌ای از نتایج
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مواجهه با نتایج کاملا غیرقابل پیش‌بینی
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

گرفتن یک تصمیم

play_arrow
انتخاب نوع تصمیم
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
کاهش ریسک‌های تصمیم‌گیری
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
سوالات مهمی که پیش از اجرای تصمیم باید از خود بپرسید
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بحث، اجرا و اندازه‌گیری
- 0.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

خلاصه

play_arrow
به کارگیری چرخه تصمیم گیری
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

مایک فیگلیولو

مایک فیگلیولو بنیانگذار و مدیر عامل شرکت ThinkLEADERS ، LLC ، یک شرکت خدمات حرفه ای است که متخصص در توسعه رهبری است. او نویسنده One Piece of Paper: The Simple Approach to قدرتمند ، رهبری شخصی است و یک سخنران و وبلاگ نویس شناخته شده ملی است.

سایر دوره های شما