رهبری جلسات موثر

در این دوره، دیو کرانشاو، نویسنده و مربی کسب و کار ، کسب بیشترین نتیجه از جلسه هایتان و تبدیل آنها به ابزار کارآمدی برای برقراری ارتباط، ایجاد رابطه و انجام کار واقعی را به شما آموزش می دهد

6
درس
34
فایل

معرفی

play_arrow
خوش آمدید
1:05 - 4:93 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چگونه از فایل های تمرینی استفاده نمایید؟
0:29 - 2.28 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

اصول پایه ای

play_arrow
اصول طلایی برگزاری جلسات موفق
4:02 - 17.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از فناوری
2:12 - 10.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
جلسات مجازی
2:55 - 13.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درک اهمیت مدیریت زمان
0:33 - 2.33 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
جلسات یک به یک یا گروهی
2:00 - 9.27 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

قبل از جلسه

play_arrow
تعیین لزوم برگزاری یک جلسه
2:56 - 13.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
زمان‌بندی جلسه
3:01 - 13.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تنظیم قوانین اولیه
2:50 - 13 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعیین رئیس جلسه
3:21 - 16.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تنظیم دستور جلسه
2:56 - 13.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
آماده‌سازی رشد و توسعه
4:30 - 20.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
آماده بودن برای جلسه
3 - 13.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

حین جلسه

play_arrow
بودجه‌بندی زمان
2:38 - 12.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یادداشت صورت‌جلسه
2:34 - 11.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
افتتاح جلسه
2:32 - 11.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارائه کنفرانس رشد
3:38 - 16.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پیگیری تعهدات گذشته
2:30 - 11.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارائه فرصت صحبت به تمام افراد
3:32 - 16.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارائه و دریافت نظر
3:14 - 14.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
داشتن جلسه‌ای موثر و متمرکز
2:27 - 11.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بررسی اقدامات اجرایی و اتمام جلسه
2:02 - 9.41 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مرور صورت جلسه
1:16 - 5:76 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

جلسات یک به یک

play_arrow
بررسی صورت‌جلسه
2:35 - 11.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تصمیم درمورد طرف ملاقات در جلسات یک به یک
2:50 - 13.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تنظیم یه برنامه منظم برگزاری جلسات یک به یک
2:44 - 12.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تنظیم دستورجلسه جلسات یک به یک
1:57 - 9.04 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
گوش دادن موثر
1:42 - 7.79 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محول کردن وظیفه موثر (این چیزیه که ازت می‌خوایم)
2:19 - 10.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بررسی اقدامات اجرایی و اتمام جلسه
1:45 - 8.10 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

بعد از جلسه

play_arrow
انجام موارد اجرایی
1:22 - 6.22 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پیگیری موارد اجرایی واگذار شده به سایر افراد
2:06 - 9.78 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بررسی میزان موفقیت جلسه
0:50 - 3.84 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

داو کرنشاو

داو کرنشاو، مشاور کسب­وکارهای کوچک، سیستم فروش سه مرحله­ای ساده­ای را پیشنهاد می‌دهد (کاوش-ارائه-اقدام) که می­توانید در کسب­وکار کوچک­تان ادغامش کنید تا فروش­تان رونق گیرد. نخست، هفت بنیان کسب­وکارهای کوچک را بیاموزید: تکنیک­های عقل سلیم مثل سوال پرسیدن، گوش دادن و پیگیری. سپس راهنمائی­هایی برای دست به کار شدن و ساختن سیستم فروش­تان دریافت کنید. ­دیو نشان می­دهد که (1) با شناخت بهتر مشتری­های بالقوه و نیازهایشان، می­توانید (2) مطلب کوتاهی که بر نیازهایشان متمرکز شده است، ارائه داده و (3) با پیگیری کارها، مراحل بعدی را تشخیص و مشتری‌ها را به اقدام تشویق کنید. دیو متن های کوتاهی در مورد فروش رائه می­دهد که می­توانید آنها را برای هر یک از مراحل این فرایند به کار بگیرید؛ همچنین، پیشنهادهایی هم برای ایجاد متن­های خاص خودتان به شما ارائه می‌دهد. برای اینکه روند فروش­تان را در آینده­ی دور هم با صلابت نگه دارید، فصل­های پایانی در مورد تمرین و سنجش میزان پیشرفت­ و تکامل سیستم فروش­تان را حتما بررسی کنید.  

 

سایر دوره های شما