هوش اقتصادی نوجوانان

در آینده وقتی فرزند شما جهت دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند، بانک از او کارنامه نمی‌خواهد، صورت مالی می‌خواهد. صورت فعال مالی شما کارنامه‌ی زندگی‌تان است.
در مدرسه دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که چگونه به‌صورت انفرادی امتحان دهند. آن‌ها کارنامه‌ی فردی می‌گیرند و آن‌را به خانه می‌آورند؛ اما در تجارت افراد بر اساس توانایی انجام کار تیمی و گروهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. کسب و کاری که در آن کار تیمی وجود نداشته باشد و هر کسی برای خودش مانند جزیره از سایرین جدا باشد، محکوم به شکست است.
مجموعه آموزشی هوش اقتصادی  اولین بسته‌ی خانوادگی شکوفایی هوش اقتصادی جهت استفاده‌ی همه اعضای خانواده بوده که با مشارکت مدرسه‌ی بازرگانی سوئیس تهیه شده است.
3
درس
8
فایل
270
دقیقه
290000 تومان

اساتید دوره

شهرام اسلامی

دکتر شهرام اسلامی هستم، متخصص در زمینه ی روان شناسی. از جمله دیگر زمینه هایی که در آن فعالیت داشته و می توانم به شما مشاوره ارائه کنم باید از مشاوره تربیتی، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، مشاوره عاطفی، مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره خانواده نام ببرم. از فعالیت های دیگر خود نیز می توانم به برگزاری سمینارهای آموزشی، ارائه ی محصولات چندرسانه ای در زمینه ی روان شناسی، چاپ مقاله در مجله های علمی معتبر، ارائه ی مقاله در همایش ها ملی و تألیف کتاب اشاره کنم. 

person
mail