آمادگی برای شغل شریف فروشندگی

شغل فروشندگی با مبانی فروش آغاز می شود. اعتماد به نفس داشتن و گرم گرفتن با بقیه کلید های موفقیت تان هستند. در این دوره، دین کارل مربی فروش به همه ی آنهایی که می خواهند متخصص فروش شوند، توصیه های شغلی ارائه می دهد.

4
درس
22
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
play_circle_outlinepause_circle_outline

خودتان را توسعه دهید

play_arrow
اصیل باشید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرکز بر نقاط مثبت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
سعی کنید چیزها را ساده نگه دارید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
انتقادپذیر باشید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
صادق بمانید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به کسانی که با آن ها کار می کنید پاداش دهید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اولویت بندی کرده و بر روی چیزی که مهم است تمرکز کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
همواره در حال یادگیری باشید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اعتماد به نفس خود را تقویت کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
منیت خودتان را کنترل کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اقدام کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

روابط را توسعه دهید

play_arrow
اهمیت نخستین خاطره ای که از خود بر جای می گذارید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نام افراد را به خاطر بسپارید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
با دیگران خوب رفتار کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به تعهدات خود احترام بگذارید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
وقتی اشتباه می کنی اعتراف کن
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پل ها را خراب نکنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
هرگز آن شخص در جلسه گروهی نباشید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
در مورد آن پست یا ایمیل مراقب باشید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مخاطبتان را بشناسید
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
جمع بندی
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

دین کارل

دین کارل متخصص مربیگری اجرایی، مربیگری حرفه ای، آموزش فروش و توسعه رهبری است.

دین در بیش از سه دهه مدیریت فروش و موقعیت رهبری را با تعدادی از شرکت های بزرگ چاپ و نشر جهانی داشته است. تیم فروش او با فروش مستقیم به خرده فروشان عمده نظیر آمازون، بارنز و نوبل، Costco و دیگر زنجیره های ملی همراه با ابتکارات فروش B2B و B2C تمرکز داشتند. دین اکنون دارای کسب و کار مشاوره ای خود است که برنامه های آموزش فروش را همراه با مربیگری حرفه ای و اجرایی ارائه می دهد. علاوه بر این، او یک مربی حرفه ای حرفه ای حرفه ای است.

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196