دستیابی به اهداف بزرگ

دستیابی به اهداف بزرگ
موفقیت بلندمدت، نتیجه تعیین اهداف بزرگ و معنادار و تقسیم آن ها به اقدامات کوچک روزانه است. در این دوره، متخصص رهبری سازنده، دیو کرنشاو یک فرایند هفت مرحله ای اثبات شده و یک برنامه ریزی مشخص و مدون در اختیار شما میگذارد که همه می توانند از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. بیاموزید چطور فرایندها را ساده کنید، دیگران را برای موفقیت همراه کنید و یک جدول زمانبندی برای پیشرفت مداوم داشته باشید. با استفاده از توصیه های دیو، از مرحله تعیین اهداف به مرحله دستیابی به اهداف میرسید.

3
درس
11
فایل
20
دقیقه
39000 تومان

اساتید دوره

داو کرنشاو

داو کرنشاو، مشاور کسب­وکارهای کوچک، سیستم فروش سه مرحله­ای ساده­ای را پیشنهاد می‌دهد (کاوش-ارائه-اقدام) که می­توانید در کسب­وکار کوچک­تان ادغامش کنید تا فروش­تان رونق گیرد. نخست، هفت بنیان کسب­وکارهای کوچک را بیاموزید: تکنیک­های عقل سلیم مثل سوال پرسیدن، گوش دادن و پیگیری. سپس راهنمائی­هایی برای دست به کار شدن و ساختن سیستم فروش­تان دریافت کنید. ­دیو نشان می­دهد که (1) با شناخت بهتر مشتری­های بالقوه و نیازهایشان، می­توانید (2) مطلب کوتاهی که بر نیازهایشان متمرکز شده است، ارائه داده و (3) با پیگیری کارها، مراحل بعدی را تشخیص و مشتری‌ها را به اقدام تشویق کنید. دیو متن های کوتاهی در مورد فروش رائه می­دهد که می­توانید آنها را برای هر یک از مراحل این فرایند به کار بگیرید؛ همچنین، پیشنهادهایی هم برای ایجاد متن­های خاص خودتان به شما ارائه می‌دهد. برای اینکه روند فروش­تان را در آینده­ی دور هم با صلابت نگه دارید، فصل­های پایانی در مورد تمرین و سنجش میزان پیشرفت­ و تکامل سیستم فروش­تان را حتما بررسی کنید.  

 

person
mail