مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله

 • پنج شنبه 27 ارديبهشت 1403
 • 249
 • 0
 • 0.0
توضیحات دوره

در حال حاضر کلی کار روی سرتان ریخته است. مادرتان دائم زنگ میزند، فرزندتان مریض شده، در پروژه کاریتان عقب هستید. سردرگم و گیج شدهاید. هیچ کاری بهخوبی پیش نمیرود. شما خودتان این کار را با خودتان انجام دادهاید. اما خبر خوب این است که همانطور که شما خودتان را در این دردسر انداختهاید، میتوانید از این شرایط بیرون بیایید. شما، مخاطب دوره مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله، هستید.

سم بنت، متخصص بازدهی و خلاقیت در دوره مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله، به شما یاد میدهد زمانتان را بهتر کنترل کنید. ایراد تقویمتان را یادآور میشود. بهترین الگو از یک برنامه دقیق روزانه به شما میدهد. کمک میکند کلمات "خیلی پر‌مشغله" و "سردرگم" را از دایره لغاتتان حذف کنید. همچنین چند استراتژی مفید، برای مدیریت زمان خودتان و تیمتان ارائه میکند.

افراد پرمشغله احساس میکنند که برای رسیدن به همهٔ کارهایی که هرروز میخواهند انجام دهند، بهاندازه کافی وقت ندارند. افراد پرمشغله وقت ندارند و پر‌مشغله هستند، اما در حال کار بر روی چیزهایی که به آنها لذت بزرگ میدهد و یا تأثیر واقعی در کسبوکار و زندگیشان دارد، نیستند. کار ثابت کردن در تمام طول روز، نرمال است. اما افراد پرمشغله در یک چرخه بیپایان از مشغله و پر کردن زمان با کارها، گیرکردهاند.

مشغلهٔ کاری، افراد را از خلاقیت و بهرهوری بازمیدارد و باعث بغرنجی و آشفتگی میشود. چک کردن و جواب دادن به ایمیلها، رفتن به جلسات متعدد، چند شغله بودن و کار کردن در فعالیتهای کمارزش درواقع بهترین استفاده از وقت شما نیست. شما میتوانید در مورد چگونگی مدیریت زمان خود روشهای دیگری را بهکارگیرید. آیا شما آرزو میکنید که بتوانید زمان خود را بهطور مؤثرتر مدیریت کنید و هرروز را با رضایت ازآنچه به دست آوردهاید، به پایان برسانید؟ این دوره را ببینید.

چند استراتژی ساده برای مدیریت زمان وجود دارد که افراد پر‌مشغله میتوانند از آن برای مدیریت کارآمدتر و مؤثرتر و کسب خروجی بیشتر از کارهای مهم استفاده کنند. در این دوره سم بنت، شمارا با این استراتژیها آشنا میکند.

مدیریت زمان یکی از مهمترین مؤلفههای رشد فردی و موفقیت است و هر انسانی که مشتاق رشد و رسیدن به اهدافش است، باید تکنیکهای مدیریت زمان را بلد باشد و از زمان خود بهخوبی استفاده کند. وقتی شما زمان خودتان را کنترل کنید، زندگیتان را کنترل میکنید. اگر آمادهاید هنر مدیریت زمان را یاد بگیرید، دوره مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله را مشاهده کنید.

دنیای کنونی و اشتغال ما به موضوعات مشابه بهطور موازی، موجب میشود که واقعاً وقت نداشته باشیم. اما کسی که به دنبال بهرهوری بیشتر در زندگیاش است، از این فرصت استفاده میکند تا بتواند به بهترین شکل ممکن، اوضاع وقت و مشغله خود را سروسامان دهد.

هنگامیکه افراد پرمشغله صحبت از عدم داشتن زمان کافی میکنند، معمولاً به این دلیل است که آنها ارزش زمان خود را درک نکرده و زمان خود را به شیوهٔ مناسب اولویتبندی نکردهاند. چگونگی استفاده از زمانمان اغلب یک انتخاب است. یک یا چند استراتژی مدیریت زمان را که در این دوره یاد میگیرید، امتحان کنید. اگر یک و یا چند تا از آنها برای شما خوب جواب داد، ادامه دهید و تفاوت آن را در زندگی تجاری و شخصی خود ببینید.

درس های دوره
 • تقویمتون دارای یک ایراده

 • روش تنفس 4-7-8

 • شما برای مشغول بودن امتیاز دریافت نمیکنید

 • فعالیت با عمل کردن متفاوت است

 • پایان دستپاچگی

 • لیست کار های قابل انجام شما

 • به موضوعاتتون یک اسم بامزه بدید

 • تخمین زمان

 • تخمین پول

 • تخمین میزان تمایل

 • زیبایی یک لیست قابل انجام خوب

 • مشکلات اغلب برنامه ریز ها

 • برنامه ریزتون رو تغییر بدید، زندگیتون تغییر بدید

 • کار های اضطراری رو حذف کنید

 • کلید خوشبختی

 • ارزیابی کار های انجام شده خودتون

 • ارزیابی چیز هایی که الان میدونید

 • بینش درونی بر علیه بینش عقلانی

 • یک هنر 90 ثانیه ای درست کنید

 • به هفته بعد نگاه کنید

 • زمان خود را مهندسی معکوس کنید

 • سه استراتژی برای مدیریت زمان شما

 • سه استراتژی برای تیم شما

 • برنامه ریزی برای شکست

 • زمانتون رو کنترل کنید و زندگیتون رو کنترل کنید

دیدگاه کاربران (0)
162٬000تومان
 • 25ویدیو
 • 0فایل
 • 53دقیقه
اطلاعات کلی دوره
 • مدرس سم بنت
 • تعداد درس‌ها 7 درس
 • زمان دوره 53 دقیقه
 • سطح دوره مبتدی