20 عادت مدیران اجرایی مؤثر

6
درس
22
فایل
68
دقیقه
99000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه

play_arrow
زندگی روزانه یک رهبر
1:24 - 1.4 مگابایت

عادت هایی برای خودِ تثبیت شده

play_arrow
خودتان را بشناسید
2:36 - 12.0 مگابایت
play_arrow
چرایی تان را بشناسید
3:40 - 16.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین سکوت
2:49 - 12.8 مگابایت
play_arrow
قدرت گرفتن
2:11 - 9.8 مگابایت
play_arrow
پرورش شجاعت
4:12 - 19.2 مگابایت

عادت هایی برای خودِ منضبط

play_arrow
تمرین بردهای زود هنگام
2:40 - 12.0 مگابایت
play_arrow
ورزش کردن
2:32 - 11.3 مگابایت
play_arrow
طراحی روتین روزانه
3:26 - 15.5 مگابایت
play_arrow
صورت جلسه‌تان را به تعویق بیندازید
2:46 - 12.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شکل دهی مجدد اهداف
2:36 - 11.7 مگابایت
play_arrow
تمرین کارهای عمیق
3:09 - 14.3 مگابایت

عادت هایی برای خودِ ارتباطی

play_arrow
پرورش سپاسگزاری
3:28 - 15.7 مگابایت
play_arrow
کنجکاو باشید
3:16 - 14.9 مگابایت
play_arrow
فرض بر نیت خیر
3:36 - 16.4 مگابایت
play_arrow
تمرین الهام بخشی
3:54 - 17.6 مگابایت
play_arrow
ایجاد ارتباطات
3:44 - 17.0 مگابایت

عادت هایی برای خودِ سرزنشگر

play_arrow
یافتن راهنما
3:41 - 16.6 مگابایت
play_arrow
تمرین داستان پردازی
4:01 - 18.4 مگابایت
play_arrow
فیلتر کردن تصمیمات
2:56 - 11.3 مگابایت
play_arrow
همواره مطالعه کنید
3:19 - 14.9 مگابایت

نتیجه گیری

play_arrow
تمرین کنید
1:14 - 5.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدیران اجرایی چه کسانی هستند؟

مدیر اجرایی مسئول اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های موجود در سازمان، اطمینان از مدیریت موفق تجارت و تنظیم استراتژی آینده است. این مدیر مسئول موفقیت یا شکست سازمان نیز محسوب می‌شود.

مدیر اجرائی بر عملکردهای مختلف سازمان از جمله انطباق، امور مالی، منابع انسانی، حقوقی، بازاریابی، عملیات فروش و فناوری نظارت دارد. مدیرعامل نیز ضمن تأمین نیازهای ذی‌نفعان از جمله کارمندان، مشتریان و سرمایه‌گذاران، بر این کارها نظارت می‌کند.

در این دوره چه می آموزیم؟

هزاران کتاب و کارگاه آموزشی کامل در مورد استراتژی های سطح بالای رهبری اجرایی وجود دارد. اما در مورد جزئیات روزانه رهبری چطور؟ شما به عنوان یک رهبر اجرایی چگونه می توانید تعادل همه چیز را حفظ کنید و همچنان موفق بمانید؟ چگونه به تعادل بین کیفیت زندگی و هدایت سازمان خود به سمت موفقیت دست یابید؟ در این دوره، آرون مارشال 20 عادت در مدیریت را ارائه می دهد که می توانید در زندگی خود بسازید تا به شما کمک کند به عنوان یک رهبر اجرایی شکوفا شوید. آرون به عنوان مدیرعامل باغ وحش سانتا باربارا، سابقه طولانی در مدیریت و رهبری اجرایی دارد. او به شما عادت هایی را می آموزد که به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کنید، عادت هایی برای اداره روابط خود و عادت هایی برای تبدیل شدن به یک مدیر باهوش تر.

و بهتر از همه، این عادات به راحتی می توانند از امروز در زندگی شما تاثیرگذار باشند.

اساتید دوره

آرون مارشال

دکتر آرون مارشال یک مدیر اجرایی با نزدیک به یک دهه تجربه مربیگری حرفه ای است. آرون استعداد و اشتیاق به کمک کردن به کارآفرینان، مدیران و تیم های آنها برای برداشتن گام های معنادار رو به جلو دارد.

person
mail