متاورس از زبان مارک زاکربرگ
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.