کوچینگ از راه دور (مجازی)
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

آلیسا کن

1884 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

هنری کیمسی

36246 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.