روی مهارت های تان تمرکز کنید با تدریس Randy Kessler (مدت زمان : 2m 11s دقیقه)

رندی کسلر، متخصص حقوق خانواده، در مورد تشکیل تیم­هایی با مهارت­های مکمل که در قالب اهداف پیش رو منسجم می­شوند، صحبت می­کند. با تمرکز بر آنچه در انجام آن مهارت دارید و پیدا کردن مهارت­های تکمیلی درون تیم­تان، نتایج بسیار قدرتمند و موفقیت­آمیزتری به دست خواهد آمد.


تفویض اختیار وتیم سازی موفقیت آمیز

ثبت تیکت پشتیبانی