نوآوری با تدریس Jeff Dyer on Innovation (مدت زمان : 1h 1m دقیقه)

خلاصه دوره

مبتکران اغلب افرادی خلاق هستند. اما برای تبدیل یک ایده هوشمندانه به محصولی قابل عرضه در بازار به چیزی بیشتر از خلاقیت و ابتکار نیاز داریم. در این ویدان، یکی از بزرگترین صاحب نظران و کارشناسان نوآوری جهان، جف دایر، بینش خود را راجع به چگونگی کسب مهارت های کلیدی در انجام امور نوآورانه به اشتراک می گذارد و نحوه کاربرد این مهارت ها برای ایجاد نوآوری های مکرر را شرح می دهد. با او همگام شوید تا بتوانید ایده های نوآور کاربردی به وجود آورید.

 

مبتکران اغلب افرادی خلاق هستند. اما برای تبدیل یک ایده هوشمندانه به محصولی قابل عرضه در بازار به چیزی بیشتر از خلاقیت و ابتکار نیاز داریم. در این ویدان، یکی از بزرگترین صاحب نظران و کارشناسان نوآوری جهان، جف دایر، بینش خود را راجع به چگونگی کسب مهارت های کلیدی در انجام امور نوآورانه به اشتراک می گذارد و نحوه کاربرد این مهارت ها برای ایجاد نوآوری های مکرر را شرح می دهد. با او همگام شوید تا بتوانید ایده های نوآور کاربردی به وجود آورید.

در این ویدان، جف در مورد رفتارها و تکنیک هایی که می تواند شما را در ایجاد ایده های خلاقانه کمک کند، صحبت می کند. او همچنین روش هایی کاربردی برای انتقال ایده های تان به بازار و ثروتسازی از آنها را به شما ارایه می کند.


مقدمه

خوش امد گویی

 • 00:58
 • Text reading

دی ان ای نوآورانه - چگونه ایده های خلاقانه ایجاد کنیم

منشا خلق یک ایده

 • 00:58
 • Text reading

تفکر تداعی گر

 • 00:58
 • Text reading

پرسش گری

 • 00:58
 • Text reading

مشاهده

 • 00:58
 • Text reading

شبکه سازی

 • 00:58
 • Text reading

آزمون و خطا

 • 00:58
 • Text reading

ویژگی شما چیست ؟

 • 00:58
 • Text reading

چگونه ایده های خلاقانه را نوآورانه کنیم

پیدا کردن مشکل

 • 00:58
 • Text reading

یافتن راه حل درست

 • 00:58
 • Text reading

رهبری نوآوری

 • 00:58
 • Text reading

قدم بعدی

 • 00:58
 • Text reading