زبان بدن برای زنان
دوره های پیشنهادی

تی جی واکر

4559 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

3056 دقیقه

 اریکا داوان

2242 دقیقه

دوری کلارک

2192 دقیقه

اریکا داوان

1520 دقیقه

سخنرانی TED

928 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.