چگونه افراد متخصص را مدیریت کنیم؟
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.