رازهای فروش برای کسب و کارهای کوچک با تدریس داو کرنشاو (مدت زمان : 49 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

در این ویدان بهترین روش ها برای فروش بیشتر در کسب و کارهای کوچک را فرا می گیرید. وقتی حرف از فروش می شود می بینیم که کسب و کارهای کوچک بیشترین مشکل را دارند و بسیاری از صاحبان این کسب و کارها می گویند من فروشنده نیستم و نمی خواهم فروشنده باشم. در این ویدان شما با معنی دقیق فروش آشنا می شوید و می آموزید که فروش یک خدمت است.

در این ویدان بهترین روش ها برای فروش بیشتر در کسب و کارهای کوچک را فرا می گیرید. وقتی حرف از فروش می شود می بینیم که کسب و کارهای کوچک بیشترین مشکل را دارند و بسیاری از صاحبان این کسب و کارها می گویند من فروشنده نیستم و نمی خواهم فروشنده باشم.
در این ویدان شما با معنی دقیق فروش آشنا می شوید و می آموزید که فروش یک خدمت است.
مدرس این دوره شما را با یک سیستم ساده جهانی آشنا می کند که بیشتر کسب و کارها می توانند از آن استفاده کنند. سیستمی را به شما معرفی می کند که به شما می آموزد چگونه درآمد زائی سریعی داشته باشید؟


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

رویکرد خودتان را خلق کنید

ایجاد نظام فروش سه مرحله ای مختص به خود

استفاده از متون ساده برای فروش

تجربه کردن و اندازه گرفتن

۱.۴. قدرت تکرار

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading