نامه نگاری و ارسال ایمیل در کسب و کار

یکی از مهارت های مهم در دنیای کسب و کار، توانایی نگارش نامه های تجاری رسمی و ایمیل های کوتاه، واضح و مرتبط است.

5
درس
12
فایل

مدرس دوره

تام گلر

تام گلر بیش از 20 سال روی ارتباطات کار کرده و تمرکز اصلی او بر کسب و کار و تکنولوژی می باشد.
همچنین تام به عنوان نویسنده، سردبیر، روزنامه نگار، مدرس، مربی، طراح وب، هنرمند طرح یا لی اوت و مجری روابط عمومی فعالیت داشته است.

وی از سال 2006 با نشریات و مشتریان خصوصی، از جمله (ACM)، موسسه (IEEE) ، شرکت اپل، Nature.com و سان فرانسیسکو کرونیکل همکاری کرده است.

این مرد به دلیل کارهای متعدد موفق اش همیشه در حال سفر بود. او در سال 2016 از زادگاه خود آمریکا به هلند نقل مکان کرد. میتوانید از طریق  http://tomgeller.com با او در ارتباط باشید.

این ویدان به تمامی افرادی که می خواهند در دنیای امروز کسب و کار مهارت های لازم برای پیروزی را داشته باشند توصیه می شود.

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196