پیشنهاد رد نشدنی با تدریس محمد مهدی ربانی (مدت زمان : 300 دقیقه)

خلاصه دوره

سريع ترين روش افزايش فروش با تكنيك هاي جادويي NLP.

سريع ترين روش افزايش فروش با تكنيك هاي جادويي NLP.

برقراري ارتباط موثر با هر كس با تكنيك راپورت.
پيروزي در مذاكره با روش همگام سازي.
تدوين يك پيشنهاد رد نشدني.
ارزش پيشنهادي چيست.
كشف مزيت رقابتي.
تدوين پيام منحصربفرد فروش.


فروش با کمک قدرت جادویی NLP

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت سوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت چهارم

 • 00:58
 • Text reading

استفاده از NLP در ارتباطات

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت سوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت چهارم

 • 00:58
 • Text reading

پیشنهاد رد نشدنی شما چیست

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

پیشنهاد رد نشدنی در عمل

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت سوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت چهارم

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی