دوره تسلط بر فروش

33
درس
129
فایل
1572
دقیقه
1790000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس اول : بهترین فروشنده

play_arrow
بخش اول
05:35 - 10.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
18:05 - 29.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
56:30 - 92.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
16:27 - 27.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تعهد نامه درس اول
- 0.5 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین درس اول
- 0.4 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
منابع تکمیلی
- 1 مگابایت
picture_as_pdf
طرح فروش
- 1.0 مگابایت
picture_as_pdf
ردیاب سرنخ های فروش
- 1.0 مگابایت

درس دوم : رفتار فروشندگان برتر

play_arrow
بخش اول
16:22 - 26.2 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
28:11 - 44.2 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس اول و دوم
3 - 1.7 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین درس دوم
5 - 1 مگابایت
play_arrow
زبان بدن هویت شما را شکل میدهد(امی کادی)
20:48 - 47 مگابایت

درس سوم : واقعیت های جدید فروش

play_arrow
بخش اول
41:28 - 65.7 مگابایت

درس چهارم : برنامه ریزی فروش

play_arrow
بخش اول
43:51 - 70.1 مگابایت

درس پنجم : روانشناسی فروش

play_arrow
بخش اول
47:36 - 77.7 مگابایت

درس ششم : فرایند فروش

play_arrow
بخش اول
12:50 - 30.6 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
8:37 - 20.5 مگابایت

درس هفتم : روش های مشتری یابی

play_arrow
بخش اول
11:24 - 27.1 مگابایت

درس هشتم : تعیین صلاحیت مشتری

play_arrow
بخش اول
19:11 - 31.1 مگابایت

درس نهم : مدیریت ارتباطات

play_arrow
بخش اول
44:32 - 59.3 مگابایت

درس دهم : فروش مشاوره ای

play_arrow
بخش اول
21:30 - 34.9 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس
18 - 1 مگابایت

درس یازدهم : گفتگو در فروش

play_arrow
بخش اول
15:46 - 25.5 مگابایت

درس دوازدهم : اصول مذاکره در فروش

play_arrow
بخش اول
32:08 - 51.2 مگابایت
play_arrow
بازی های ذهن جونا برگر
3:35 - 4.4 مگابایت

درس سیزدهم: روش معرفی محصول

play_arrow
بخش اول
46:30 - 73.1 مگابایت

درس چهاردهم :جلسات موثر برای فروش

play_arrow
قسمت اول از درس چهاردهم
34:52 - 68.1 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه
- 8 مگابایت
play_arrow
قسمت دوم از درس چهاردهم
62:35 - 119.5 مگابایت

درس پانزدهم : درک نیاز مشتری

play_arrow
بخش اول
23:50 - 39.6 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس پانزدهم
18 - 1.1 مگابایت

درس شانزدهم : ویژگی های فروشنده های موفق

play_arrow
بخش اول
39:28 - 61.3 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس 16
27 - 1 مگابایت

درس هفدهم :فروش تلفنی

play_arrow
بخش اول
39:03 - 58.9 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس هفدهم
36 - 2 مگابایت

درس هجدهم : نگارش پیام , نامه ایمیل

play_arrow
بخش اول
13:29 - 21.7 مگابایت
picture_as_pdf
فایل پروپوزال
16 - 1 مگابایت

درس نوزدهم : تهیه پرزنتیشن فروش

play_arrow
بخش اول
24:21 - 38.4 مگابایت
picture_as_pdf
فایل پرزنتیشن فروش
16 - 1.7 مگابایت
picture_as_pdf
نمونه پرزنتیشن
13 - 1.7 مگابایت

درس بیستم:فروش به افراد مختلف

play_arrow
بخش اول
21:58 - 33.4 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس بیستم
21 - 1.6 مگابایت

درس بیست و یکم :قدرت متقاعد سازی و تاثیر بر دیگران

play_arrow
بخش اول
9:45 - 37.2 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
14:28 - 55.7 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
11:44 - 44.8 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
8:57 - 34.0 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
22:36 - 86.0 مگابایت
play_arrow
بخش ششم
12:28 - 48.0 مگابایت
play_arrow
بخش هفتم
13:30 - 51.8 مگابایت
play_arrow
بخش هشتم
10:55 - 41.7 مگابایت
play_arrow
بخش نهم
15:04 - 56.2 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه درس بیست و یکم
- 5.4 مگابایت

درس بیست و دوم: فن بیان

play_arrow
بخش اول
32:16 - 49.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
29:05 - 45.3 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
21:24 - 33.7 مگابایت

درس بیست و سوم : storytelling

play_arrow
فیلم درس
37:20 - 58.1 مگابایت

درس بیست و چهارم:Personal branding

play_arrow
بخش اول
3:24 - 7.9 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
5:43 - 13.0 مگابایت

درس بیست و پنجم:فروش b2b

play_arrow
بخش اول
32:30 - 49.4 مگابایت

درس بیست و ششم:پاسخ به اعتراضات مشتری

play_arrow
فیلم درس
42:04 - 65.2 مگابایت

درس بیست و هفتم :قطعی کردن فروش

play_arrow
فیلم درس
65:25 - 99.3 مگابایت

درس بیست و هشتم:فروش بیشتر به مشتری

play_arrow
فیلم درس
38:43 - 60.1 مگابایت

درس بیست و نهم : ابزارهای فروش

play_arrow
فیلم درس
28:52 - 44.5 مگابایت
picture_as_pdf
ابزارهای فروش
- 1 مگابایت

درس سی ام : تسلط بر فروش

play_arrow
بخش اول
31:47 - 48.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
49:37 - 75.5 مگابایت
picture_as_pdf
نردبان تسلط بر فروش حرفه ای
- 1 مگابایت

درس سی و یکم : فروش به وسیله شبکه های اجتماعی

play_arrow
مقدمه
2:08 - 9.5 مگابایت
play_arrow
شما چگونه خرید می کنید؟
19:44 - 89.7 مگابایت
play_arrow
بازاریابی درونگرا یا Inbound marketing
5:47 - 25.9 مگابایت
play_arrow
فروش مدرن
16:39 - 76.7 مگابایت
play_arrow
موفقیت در فروش اجتماعی (1)
15:14 - 66.9 مگابایت
play_arrow
موفقیت در فروش اجتماعی (2)
15:10 - 66.9 مگابایت
play_arrow
موفقیت در فروش اجتماعی (3)
17:23 - 77.7 مگابایت
play_arrow
موفقیت در فروش اجتماعی (4)
12.38 - 56.6 مگابایت
play_arrow
تمرین عملی
4:52 - 21.4 مگابایت
picture_as_pdf
اسلایدهای درس

درس سی و دوم : روش‌های جدید مشتری‌یابی

play_arrow
مقدمه
2:42 - 9.2 مگابایت
play_arrow
مشتری یابی چیست
9:03 - 30.4 مگابایت
play_arrow
فرآیند مشتری یابی
16:10 - 54.5 مگابایت
play_arrow
ارجاع
4:00 - 13.5 مگابایت
play_arrow
شبکه سازی
3:14 - 11.0 مگابایت
play_arrow
برگزاری سمینار
3:36 - 12.2 مگابایت
play_arrow
شرکت در نمایشگاه
3:32 - 11.7 مگابایت
play_arrow
تولید محتوا
3:42 - 12.4 مگابایت
play_arrow
رسانه های اجتماعی
2:20 - 7.9 مگابایت
play_arrow
تماس سرد
2:24 - 7.9 مگابایت
play_arrow
تبلیغات
2:39 - 9.0 مگابایت
play_arrow
بخش اول
20:30 - 69.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
20:16 - 67.9 مگابایت

درس سی و سوم : فروش اجتماعی

play_arrow
مقدمه
2:43 - 8.7 مگابایت
play_arrow
مشتری‌یابی
13:59 - 43.8 مگابایت
play_arrow
طراحی برای مشتری‌یابی
14:42 - 46.9 مگابایت
play_arrow
ساخت رابطه با مشتریان بالقوه
11:18 - 36.0 مگابایت
play_arrow
برقراری گفتمان فروش
7:35 - 24.1 مگابایت
play_arrow
وسوسه فروش
3:46 - 12.0 مگابایت
play_arrow
ترکیب آنلاین و آفلاین
3:29 - 11.1 مگابایت
play_arrow
پیگیری
3:11 - 10.2 مگابایت
play_arrow
خلق تجربه خرید عالی
3:40 - 11.8 مگابایت
play_arrow
فروش مجدد
3:04 - 9.6 مگابایت
play_arrow
نظرخواهی
2:56 - 9.34 مگابایت
play_arrow
مشتری مدافع
7:31 - 23.5 مگابایت
picture_as_pdf
اسلایدهای درس
- 3.4 مگابایت

چگونه فروش خود را حداقل دو برابر کنید!

اصول برنامه‌ریزی، مذاکره و قطعی کردن سفارش 

چرا بعضی فروشندگان سریعتر و ساده‌تر پول به دست می‌آورند و بیشتر می‌فروشند؟ چرا موفقیت بیشتری کسب می‌کنند، سودهای مادی بیشتری مثل اتومبیل، خانه و لباسهای زیبا به دست می‌آورند و رضایت بیشتری از شغل خود دارند، درحالی‌که اکثر فروشندگان موفق نیستند و عملکرد ضعیفی دارند؟

با توجه به این اختلاف باورنکردنی در فروش و درآمد، هدف هر فروشنده در هر حوزه باید این باشد که به جرگه 20درصد افراد برتر صنعت خود بپیوندد.

 20 درصد برتر همیشه خوب می‌فروشند، زندگی بهتری دارند و شرایط بازار هیچ تاثیری در کارشان ندارد. آن‌ها همیشه کار دارند، همه به دنبال استخدامشان هستند و از کارشان بیشترین لذت را می‌برند.

دکتر محمدمهدی ربانی در این دوره جدیدترین روش‌های فروش را به شما ارائه می‌کند. البته تمام مسائل فروش را نمی‌توان در یک دوره گنجانید و شاید ماه‌ها و یا سال‌ها طول بکشد تا شما بتوانید کلیه‌ی مسائل فروش را یاد بگیرید ولی حیاتی‌ترین اسرار فروش در این دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت و آن 20 درصدی که منجر به 80 درصد نتیجه می‌شود، در این ویدان موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ایشان سعی دارد تمامی اصولی که در سال‌های اخیر به‌کاربرده تا فروش خود را افزایش دهد و از یک فروشنده‌ی نوپا و یک ویزیتور به کسی تبدیل شود که سالیانه صدها هزار کتاب و مجله و محصولات دیگر را می‌فروشد را با شما در میان بگذارد.

اگر می‌خواهید این دوره اثرگذار باشد باید با دوره پیش بروید و خود را موظف به انجام تمرینات آن کنید. مطالب و محتوا و تمرینات و ابزاری که خدمت شما ارائه می‌گردد شاید حجمشان زیاد باشد ولی وقتی شما تصمیم می‌گیرید که کاری را انجام دهید باید بهترین باشید و برای بهترین بودن باید هرروز تمرینات را انجام داده و باکلاس همگام به جلو حرکت کنید.

محمدمهدی ربانی می‌گوید: اگر بخواهم واقعیت را به شما بگویم مهم‌ترین مهارت من مهارت در فروش است؛ چیزی که توانسته به من در کسب‌وکار و زندگی کمک بکند، مهارت فروشندگی‌ست و اگر بخواهم فقط یک مهارت به فرزند خود آموزش بدهم، آن مهارت فروش خواهد بود!   

مهارت فروش نه‌تنها در کسب‌وکار کاربردی است بلکه در زندگی فرد نیز به کمک او خواهد آمد. انسانی که می‌خواهد در زندگی ایده‌ی خود را به دیگران عرضه کند باید فروشندگی بلد باشد. کسی که می‌خواهد با فرزند خود صحبت کند و ایده‌ی خود را به او بقبولاند باید فروشندگی بلد باشد. کسی که می‌خواهد ازدواج بکند باید فروشندگی بلد باشد. کسی که می‌خواهد رأی مردم را به دست آورد باید فروشندگی بلد باشد.

فروشندگی یکی از مهارت‌هایی است که اگر داشته باشید می‌توانید زندگی خود را متحول کرده و به اهداف خود دست پیدا کنید.

این دوره در 30 درس مهم به شما عرضه می‌گردد که برخی از عناوین سرفصل‌های آن ذکرشده‌اند:

بهترین فروشنده،  رفتار فروشندگان برتر،  واقعیت‌های جدید فروش،  برنامه‌ریزی فروش،  روانشناسی فروش،   فرآیند فروش،   روش‌های مشتری‌یابی،  تعیین صلاحیت مشتری،   مدیریت ارتباطات،   فروش مشاوره‌ای،   گفتگو در فروش،   اصول مذاکره در فروش،  روش معرفی محصول،   جلسات موثر برای فروش و ...

اساتید دوره

محمد مهدی ربانی

او هشت سال پیش وقتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه اصفهان بود، با سه تن از دوستانش یک پارکینگ در خیابان استاد مطهری اجاره می کنند و با سرمایه صفر مجله پنجره خلاقیت را تاسیس می کنند. او هم اکنون مدیرمسئول مجله است. این مجله هم اکنون یکی از موفق ترین رسانه ها در زمینه کارآفرینی در کشور است. این مجله یکی از اهدافی بوده که مدرس این دوره با استفاده از همین استراتژی ها در جوانی به آن دست یافته است. دکتر ربانی همچنین مدیرمسئول انتشارات نگاه نوین (مالک برند ثروتمندان خودساخته) است که کتاب های منتشر شده توسط این انتشارات جزو پرفروش ترین کتاب های ایران هستند. حتما با کتاب اثر مرکب دارن هاردی آشنا هستید که اولین بار انتشارات ثروتمندان خودساخته آن را به مردم ایران معرفی کرد. محمد مهدی ربانی با اینکه علاقه زیادی به تدریس دارد و مدرس دانشگاه است، عقیده دارد که امروزه به افرادی نیز نیاز داریم که هم دانشگاهی باشند و هم در کف بازار، تجارت کنند تا دانش کاربردی را بتوانند به دیگران آموزش دهند. به همین دلیل او از 18 سالگی به کار ویزیتوری کتاب و دارو در داروخانه ها مشغول شد و هم اینک موسس داروسازی دیموند، یکی از نوآورترین داروسازی های کشور است. شرکت تینو که در زمینه اختصاصی استارتاپ ها مشغول به کار است، یکی دیگر از فعالیت های اجرایی اوست. به اندام دکتر کرمانی، سالم باش و ... استارتاپ هایی هستند که دکتر ربانی مستقیما در به وجودآمدن شان نقش داشته است. دکتر ربانی قبل از 30 سالگی، ده ها برنامه زنده تلویزیونی داشته و خدمت گذار عموم مردم ایران بوده است. ده ها مقاله و کتاب به صورت مکتوب به مخاطب خود ارایه داده است و ماموریت خود را کمک به دیگران برای رسین به اهداف خود می داند. او به صورت مستقیم در دانشگاه های داخلی و خارجی از جمله زوریخ و مادرید درس خوانده است و هم اکنون استاد ارشد آکادمی صادرات آلمان واقع در اشتوتگارت وابسته به دانشگاه اشتاین بایس است. او نماینده انحصاری موسسه آموزش عال سوئیس SSHE در ایران است. دکتر ربانی سالها بدون واسطه از اساتیدی مانند جک کنفیلد، برایان تریسی، جان دمارتینی، مک دونالد و ... تعلیم دیده است و جایزه های متعددی از آن ها دریافت نموده است.

دوره های پیشنهادی

نظرات درباره دوره تسلط بر فروش (44 نظر)

یک دوره بی نظیر همراه با ریزه کاری های عالی
37632 - 12 آذر 1400
من بیشترازهرچیزی ازصداقتتون لذت میبرم. امیدوارم راه شمارودرپیش بگیرم. موفق باشید
2087025698 - 11 آبان 1400
دکترربانی یکی ازبهترینهای زمانه ماست
مرادسنگری - 19 مهر 1400
قطعا دوره ای که دکتر ربانی تدریس کنند بی نظیره قیمت دوره هم واقعا مناسبه
2087009058 - 10 مهر 1400
درود بر شما استاد گرامی بسیار سپاسگزارم بابت این دوره شگفت انگیز تون شاید باور نکنید ولی من ۲۱/۹/۹۹ شروع به گذراندن این دوره کردم و چنان رشدی در تمام زمینه های کاری من ایجاد شد که الان ۲/۱۲/۹۹ هست من کوچ توسعه فردی و فروش دوتا شرکت هستم بابت تمام زحماتی که برای این دوره کشیدی بهتون خدا قوت میگم و این شعر مولانا رو بهتون تقدیم میکنمرشته ای بر گردنم افکنده دوستتار و پودش از محبت های اوسترشته بر گردن نه از بی مهری استرشته ای عشق است و بر گردن نکوستگه به مسجد میکشد گه سوی دیرمیکشد آنجا که خاطر خواه اوست
39516 - 1 اسفند 1399
دوره بسیار کارامدی هست.چون تمام توضیحات اقای دکتر بر حسب تجربیات خودشون و بر پایه علمی مفصل توضیح دادن.سپاس.
85475 - 26 بهمن 1399
سلام. همانطور که دیگر دوستان گفتن من هم وظیفه خود دانستم که نظرم را برای شما دوست عزیز بگویم. این دوره بسیار نکات طلایی دارد و اگر طبق روش استاد پیش بروید حتما حتما در فروش رشد خواهید کرد. از استاد ربانی بابت این دوره عالی واقعا سپاسگزارم امیدوارم یک روز از نزدیک استاد را زیارت کنم . از تیم ویدان هم بابت پشتیبانی خوب و جوابگویی سریع متشکرم.
عقیلی - 10 آذر 1399
دوره‌ای عالی و کاربردی از استادی عملگرا و دانشمند،فوق العاده است دوره حتماً تهیه اش کنید و فروش خودتون رو متحول کنید
841 - 8 آذر 1399
نمی دونم چطوری از استاد ربانی و ویدان بابت این دوره عالی تشکر کنم فقط می تونم بگم معرکه ست. عالی عالی عالی
پور عنابی - 7 آذر 1399
واقعا عالی بود. نمیدونم چگونه این دوره رو برای دوستان توصیف کنم. فقط میتونم بگم عالی بود. از دکتر ربانی واقعا سپاسگزارم
کتایون جیرانی - 28 آبان 1399
واقعا عالی بود
شاهدی پور - 27 مهر 1399
از دکتر ربانی بابت این دوره عالی مچکرم. خیلی خوب بود
حمیدیان - 19 مهر 1399
این دوره واقعا عالی بود. به همه پیشنهاد میکنم حتما این دوره رو کامل ببینن و تمرینات و تکنیکها رو انجام بدید . بعدش متوجه میشید چه اتفاقی خواهد افتاد. دکتر محمدمهدی ربانی شما یک استاد و مدرس درجه یک و عالی هستید. از شما سپاسگزارم
مهندس پور سقایی - 8 مهر 1399
واقعا دوره خوب و کاربردی هست. از دکتر ربانی بابت این دوره تشکر میکنم چون واقعا اثرش را در کارم دیدم
جعفر نایینی - 8 مهر 1399
بسیارعالی بود دوره فوق العاده ست
7986 - 22 شهريور 1399
با سلام خدمت شما مدرس خوب و خوش صحبت انتقال اطلاعات بسیار عالی هست من دقیقه ای از روز نیست که به راههایی که شما میدید فکر نکنم و آموزهام رو اجرا میکنم روش کارم کاملا عوض شده و روش کار رو یه چیزه دیگه میبینم که کاملا با کاری که من قبلا انجام میدادم متفاوت هست و عالی عالی
36610 - 2 مرداد 1399
دوره فوق العاده خوبی بود. از آموزش استاد ربانی شگفت زده شدم واقعا آسان و کاربردی مطالب رو میگن. عالی عالی عالی
سعید خباز زاده - 15 تير 1399
از زحمات دکتر ربانی عزیز متشکرم. کاملترین دوره فروشی بود که تا حالا شرکت کرده بودم. از تیم خوب ویدان هم ممنونم. برای استاد عزیزم و تیمشون آرزوی موفقیت دارم
ساناز شکرانی پور - 14 تير 1399
همسرم در این دوره شرکت کرد و من فکر میکردم پولش رو داره دور میریزه و من مخالف بودم. ولی ایشون ثبت نام کرد و با جدیت درسها رو گوش میداد و مرتب یادداشت میکرد . حدود 3ماه گذشت و من خیلی به ایشون حرف میزدم که دیدی یک و خورده ای پول رو دور ریختی ولی همسرم مرتب میگفت صبر کن من خیلی تغییرات ایجاد کردم. و کم کم متوجه شدم همسرم خیلی سرش شلوغ شده و درآمدش بهتر شده کارمنداش رو بیشتر کرد و الان حدود یک سال از این قضیه میگذره و باورم نمیشه اینقدر آموزش میتونه زندگی رو متحول کنه. این دوره رو شدیدا به همه توصیه میکنم
اکرم رخشانی - 11 تير 1399
دوره بسیار خوب و بینظیری بود. خیلی استفاده کردم. به نظرم ببینید
علی کردانی - 10 تير 1399
واقعا دوره عالی هست . بسیار ساده و کاربردیه. به نظرم یکی از دوره هایی که برای پیشرفت کار مهمه همین دوره فروشه
کوچک پور - 4 تير 1399
سپاس از استاد ربانی. رهنمودهای ایشان در دوره تسلط بر فروش را در دوره قرنطینه خانگی با دقت گوش کردم و در کسب و کارم پیاده کردم. نتیجه این شد که با وجود رکود مضاعف و کاهش قدرت اقتصادی مشتریان، سهم خود را در بازار بسیار افزایش دادیم و در سه ماهه ابتدایی امسال تقریبا به اندازه کل سال گذشته فروش داشتیم. رقبای ضعیفتر را از بازار به در کردیم و با وجود ارائه قیمت بالاتر نسبت به رقبا، بیشترین فروش را داشتیم. الان هم رهبر بازار خود هستیم. از خودم بابت پذیرفتن ریسک خرید این دوره با هزینه بالا تشکر میکنم و استفاده از این دوره را به تمام افرادی که قصد ارتقا کلاس فروشندگی خود و تحول در کسب و کارشان را دارند توصیه میکنم.
14908 - 26 خرداد 1399
دوره بسیار عالی و کاربردی بود
شادان پور - 26 خرداد 1399
عالی و کاربردی
32077 - 13 ارديبهشت 1399
دوره دکتر ربانی بینظیره. اینقدر درسها خوبن که بعضیا رو 3تا4 بار نگاه کردم. به نظر من دوره فروش رو ببینید
مهدیه خانجانی - 2 ارديبهشت 1399
ممنون.تجربه جالبی بود و اینکه دکتر ربانی مطالبو کاملا واضح و روان بیان کردن. مخصوصا از بخش روانشناسی فروش و شناخت رفتار مشتری خیلی استفاده کردم. از تیم خوب ویدان و پشتیبانیشون بسیار راضیم.
شیما حق وردیان - 31 فروردين 1399
من هم در دوره فروش و هم در دوره بازاریابی دکتر ربانی شرکت کردم. هر دو دوره فوق العاده عالی بودن. از جناب دکتر ربانی بسیار متشکرم. هر دو دوره برای کسب و کارتون مورد نیاز هست و پیشنهاد میکنم دوره رو بگذرونید
صادق پور - 28 فروردين 1399
من دانش آموخته دکترای بازاریابی هستم و به همین دلیل فکر نمی کردم این دوره موضوع جدیدی برای من داشته باشد. اما در همان پنج درس اول فهمیدم که مباحث چقدر کاربردی هستند و با دروس تئوریک متفاوت است.
حامد جمشیدی - 20 فروردين 1399
من حدود 20 ساله که فروشنده هستم. بعد از گذروندن این دوره تازه متوجه شدم که چقدر تکنیک رو بلد نبودم و الان مثل یک فروشنده حرفه‌ای شدم. استاد عزیز سپاس
ساسان قدیری از سوئد - 20 فروردين 1399
بخاطر وضعیت بازار و دوران رکود شک داشتم این دوره را بگیرم یا نه. با اصرار همکارم تهیه ش کردم و الان خیلی راضی هستم چون با اجرای تمرینها موفق شدم بعد از 5ماه فروشم 3برابر شود. از استاد ربانی سپاسگزارم
سعیدی - 16 فروردين 1399
من فروشنده بیمه هستم. الان درآمدم خوب شده ولی تا ۶ماه پیش اصلا راضی نبودم. دوره فروش دکتر ربانی رو یکی از دوستانم معرفی کرد. ۲ماه طول کشید تا این دوره عالی رو تهیه کردم. الان به خودم میگم کاش زودتر با این دوره آشنا شده بودم واقعا عالیه. استاد عزیزم متشکرم
nadia berahman - 15 فروردين 1399
دکتر ربانی عزیز سپاسگذارم. من فقط 10 درس اول را دیدم و تکنیکها را اجرا کردم فروشم متحول شد. عالی نمیدانم چگونه احساسم را به شما بگویم ولی واقعا دکتر ربانی عالیه
مهندس - 12 فروردين 1399
پاسخ : خیلی خوشحالیم که فروش شما متحول شده. ولی حتما ادامه دوره را هم ببینید. موفق و پیروز باشید
خیلی دوره خوبی بود. من اولش برای ثبت نام در این دوره خیلی دو دل بودم بعد با سفارش یکی از دوستانم این دوره را تهیه کردم و زمانی که دوره را دیدم گفتم کاش زودتر تهیه اش کرده بودم. به شما سفارش میکنم حتما این دوره را ببینید.
حمیدرضا - 11 فروردين 1399
پاسخ : شما لطف دارید. از اینکه همراه ویدان هستید خوشحالیم
بسیار عالی و لذت بخش است
19660 - 9 اسفند 1398
بسیار کاربردی، اثرگذار و حرفه ای بود این دوره و اقای ربانی تجربیات واقعی خود را علمی را در اختیار ما گذاشتند واقعا متشکرم
9246 - 8 اسفند 1398
این دوره بسیار شیوا و تاثیرگذار هست،در یک مدت کوتاه کوهی از آموزش و تجربه رو به همراه دارد.سپاسگزارم
20426 - 6 بهمن 1398
دوره‌یی که کاملن پویا انسان را ارتقا می‌دهد و هر جلسه یک پله برای فروشنده شدن من را ارتقا می‌دهد .
10031 - 23 مهر 1398
عالی مثل همیشه
10805 - 30 تير 1398
سلام .ممنونم ازتون ....سوالم اینه که چطور میتونم سهم کل بازار و دربیارم از کجا بدونم مثلا تو بندرعباس چقد فروش عمر هستش
12947 - 30 تير 1398
شما بهترین هستی استاد
12067 - 21 تير 1398
جناب ربانی عزیز سپاس بابت تمام زحماتتان وتجارب خوبتون
9106 - 20 تير 1398
بسیااااار عالی است و بی نظیر دقیق و کامل
10317 - 19 تير 1398
خیلی عالی هست
9075 - 29 ارديبهشت 1398
خیلی دوره ی خوب و کاملی هست
9075 - 24 ارديبهشت 1398
person
mail