دوره تسلط بر بازاریابی

33
درس
104
فایل
1630
دقیقه
2200000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

معرفی دوره تسلط بر بازاریابی

play_arrow
بخش اول
15:48 - 75.64 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
9:50 - 46.90 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
11:21 - 45.94 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
26:38 - 108.09 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
8:05 - 32.56 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

سه قدم برای هر کسب و کار در بازاریابی

play_arrow
بخش اول
44:58 - 71.21 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

نیاز، خواست و تقاضا | سه مفهوم متمایز در بازاریابی

play_arrow
بخش اول
15:52 - 65.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
11:24 - 47.2 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
19:10 - 79.48 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
5:26 - 18.43 مگابایت

چطور مثل یک بازاریاب جهانی کار کنیم؟

play_arrow
بخش اول
42:23 - 82.85 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
40:22 - 79.16 مگابایت

ارزش پیشنهادی یا Value Proposition

play_arrow
بخش اول
7:22 - 25.13 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
8:47 - 29.32 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
9:06 - 31.0 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
17:11 - 58.6 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
2:34 - 8.6 مگابایت

پيشنهاد منحصر به فرد فروش (USP)

play_arrow
بخش اول
19:32 - 31.2 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
17:16 - 28.4 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
20:23 - 32.6 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
22:16 - 35.6 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
15:23 - 25.1 مگابایت

بايدها و نبايدهای كارآفرين

play_arrow
بخش اول
23:38 - 47.7 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
20:17 - 40.9 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
16:18 - 32.8 مگابایت

تغييرات سرنوشت ساز

play_arrow
بخش اول
15:04 - 51.5 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
15:55 - 54.3 مگابایت

كمپين بازاريابي درجه ١

play_arrow
بخش اول
21:41 - 43.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
22:38 - 45.8 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
12:37 - 25.5 مگابایت

برند؛ عصاره بازاريابی

play_arrow
بخش اول
7:51 - 26.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
6:43 - 22.9 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
25:03 - 86.9 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
13:26 - 45.7 مگابایت

سه ايده براي بهترين بودن

play_arrow
بخش اول
15:29 - 52.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
14:56 - 50.9 مگابایت

دانستنی های تبليغات

play_arrow
بخش اول
9:20 - 18.7 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
20:04 - 39.9 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
9:20 - 18.7 مگابایت

چطور می توانیم به مشتری های فعلی بیشتر بفروشیم

play_arrow
بخش اول
20:48 - 56.7 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
21:05 - 57.5 مگابایت

زيرساخت های بازاريابی

play_arrow
بخش اول
17:11 - 146.7 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
7:50 - 66.5 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
16:58 - 144.1 مگابایت

جايگاه برند در ذهن مشتری

play_arrow
بخش اول
13:34 - 46.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
14:34 - 49.6 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
12:04 - 41.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

روش‌های جايگاه سازی (Positioning)

play_arrow
بخش اول
11:39 - 39.7 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
11:11 - 38.1 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
9:19 - 31.7 مگابایت

تبليغ نويسی حرفه ای

play_arrow
بخش اول
13:54 - 48.9 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
18:39 - 64.9 مگابایت

بهبود پيشنهاد فروش

play_arrow
بخش اول
20:38 - 56.9 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
10:08 - 28.2 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
6:40 - 18.7 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
9:11 - 25.4 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
8:59 - 25.1 مگابایت

اصول نامگذاری حرفه ای

play_arrow
بخش اول
20:25 - 56.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
16:17 - 43.7 مگابایت

بيش از ٢٠ مثال از تيترنويسی

play_arrow
بخش اول
23:50 - 65.5 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
15:11 - 14.9 مگابایت

آنچه تاكنون بررسی كرديم(خلاصه دروس)

play_arrow
بخش اول
17:42 - 47.9 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
38:46 - 106.6 مگابایت

رشد انفجاری كسب و كار

play_arrow
بخش اول
26:53 - 72.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
21:04 - 56.7 مگابایت

سطح بندی محصولات در بازاریابی

play_arrow
بخش اول
8:25 - 22.67 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
6:26 - 17.27 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
5:41 - 15.32 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
7:22 - 36.1 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
4:34 - 22.34 مگابایت

معرفی محصول جديد به بازار

play_arrow
بخش اول
19:58 - 40.1 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
20:35 - 41.2 مگابایت

مراحل پذيرش محصول جديد

play_arrow
بخش اول
11:05 - 22.4 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
19:56 - 39.9 مگابایت

افزايش علاقه مشتريان به محصول جديد

play_arrow
بخش اول
6:52 - 19.2 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
8:05 - 22.4 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
14:29 - 40 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
25:30 - 70.1 مگابایت

اصول پايه ای قيمت گذاری

play_arrow
بخش اول
22:24 - 61.5 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
16:59 - 45.7 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
12:11 - 33.6 مگابایت
play_arrow
بخش جهارم
16:51 - 27.6 مگابایت

تکنیک‌های حرفه‌ای قيمت گذاری

play_arrow
بخش اول
20:04 - 55.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
12:53 - 34.6 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
19:51 - 54.5 مگابایت

انواع فروشگاه‌ها و تكنيک‌های فروششان

play_arrow
بخش اول
25:51 - 37.0 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
24:39 - 35.3 مگابایت

انواع عمده فروشی‌ها

play_arrow
بخش اول
23:18 - 64.4 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
19:37 - 54.6 مگابایت

بازاریابی بین‌الملل

play_arrow
بخش اول
4:49 - 8.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
11:03 - 18.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
14:56 - 24.9 مگابایت

انواع ماركتينگ پلن به همراه مثال

play_arrow
بخش اول
26:53 - 44.5 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
14:21 - 24.0 مگابایت

مارکتینگ پلن

play_arrow
بخش اول
16:46 - 27.6 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
33:05 - 54.1 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
26:00 - 42.6 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
26:50 - 44.0 مگابایت
picture_as_pdf
How to Write a Mark
- 4.9 مگابایت
picture_as_pdf
Marketing Plan Tem
- 2.9 مگابایت
picture_as_pdf
Marketing Plan
- 1.1 مگابایت

دلیل اصلی موفقیت یا شکست کسب و کار، موفقیت یا شکست در تلاش‌های بازاریابی است. بر اساس نظر دان و برداستریت، 48درصد شکست‌ها در کسب و کار به کاهش یا عدم اثربخشی عملیات بازاریابی و فروش بستگی دارد.

در اقتصاد پویا و رقابتی ما، بازاریابی فعالیت اصلی هر شرکت موفق است.

در هر کسب و کاری که باشید، در حقیقت در «کسب و کار بازاریابی» هستید.

در این دوره کاربردی قصد داریم به نکته‌های اصلی و کلیدی بپردازیم که می‌توانید برای بهبود نتایج بازاریابی خود آن‌ها را بلافاصله به کار گیرید.

بازاریابی هنر و علم تشخیص خواسته‌ها و نیازهای واقعی مشتریان فعلی و مشتریان آینده و سپس خلق و ایجاد محصولات و خدماتی است که نیازهای خاص مشتریان مذکور را تامین کند.

هدف بازاریابی این است که شما را قادر سازد تعداد بیشتری از محصولات و خدمات خود را با قیمت‌های بالاتر و در حوزه‌های جغرافیایی وسیع‌تر بفروشید و به ثبات، قدرت و رهبری در بازار دست یابید.

یکی از دلایل اهمیت بازاریابی، اثری است که بر جامعه می‌گذارد. بازاریابی به معرفی و جا انداختن محصولات جدیدی که زندگی انسان‌ها را راحت‌تر یا غنی‌تر می‌کنند، کمک می‌کند. شرکت‌ها با استفاده از بازاریابی ضمن تلاش برای ارتقاء جایگاه‌شان در بازار، می‌کوشند تا محصولات و خدمات موجودشان را بهبود دهند و از این طریق، زندگی انسان‌ها را نیز بهبود می‌دهند.

بازاریابی موفق، تقاضا برای محصولات و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد، امری که به نوبه‌ی خود، باعث ایجاد مشاغل مختلف می‌شود. علاوه بر این، بازاریابی با تشویق شرکت‌ها، سعی می‌کند آن‌ها را به شهروندان کاملا مسئولیت‌پذیر تبدیل کند.

چرا در این دوره شرکت کنید؟

 یکی از دلایل مهمی که باعث می‌شود کسب و کارها به اهداف و نتایج مورد نظر خود نرسند، ضعف در آموزش و مهارت مدیران و کارکنان یک مجموعه درباره فرآیند بازاریابی می‌باشد.

این دوره برای همین منظور طراحی شده است که این تخصص و هنر را به مدیران و کارکنان یک سازمان یا کسب و کار انتقال دهد. هر سازمان یا هر تیمی از پایین‌ترین تا بالاترین درجه باید اصول بازاریابی را بدانند.

در این دوره ، اصول اساسی بازاریابی آموزش داده خواهد شد و شما اگر با دقت دروس را فرا بگیرید و تمرینات را انجام دهید، به یک متخصص بازاریابی تبدیل خواهید شد.

محمدمهدی ربانی مدرس این دوره غیر از این‌که دانش بازاریابی روز دنیا را به شما آموزش می‌دهد، قصد دارد تجربیات خودش را که در سال‌های زیاد به‌دست آورده به شما منتقل کند.

این دوره فراتر از یک دوره بازاریابی است.

اساتید دوره

محمد مهدی ربانی

او هشت سال پیش وقتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه اصفهان بود، با سه تن از دوستانش یک پارکینگ در خیابان استاد مطهری اجاره می کنند و با سرمایه صفر مجله پنجره خلاقیت را تاسیس می کنند. او هم اکنون مدیرمسئول مجله است. این مجله هم اکنون یکی از موفق ترین رسانه ها در زمینه کارآفرینی در کشور است. این مجله یکی از اهدافی بوده که مدرس این دوره با استفاده از همین استراتژی ها در جوانی به آن دست یافته است. دکتر ربانی همچنین مدیرمسئول انتشارات نگاه نوین (مالک برند ثروتمندان خودساخته) است که کتاب های منتشر شده توسط این انتشارات جزو پرفروش ترین کتاب های ایران هستند. حتما با کتاب اثر مرکب دارن هاردی آشنا هستید که اولین بار انتشارات ثروتمندان خودساخته آن را به مردم ایران معرفی کرد. محمد مهدی ربانی با اینکه علاقه زیادی به تدریس دارد و مدرس دانشگاه است، عقیده دارد که امروزه به افرادی نیز نیاز داریم که هم دانشگاهی باشند و هم در کف بازار، تجارت کنند تا دانش کاربردی را بتوانند به دیگران آموزش دهند. به همین دلیل او از 18 سالگی به کار ویزیتوری کتاب و دارو در داروخانه ها مشغول شد و هم اینک موسس داروسازی دیموند، یکی از نوآورترین داروسازی های کشور است. شرکت تینو که در زمینه اختصاصی استارتاپ ها مشغول به کار است، یکی دیگر از فعالیت های اجرایی اوست. به اندام دکتر کرمانی، سالم باش و ... استارتاپ هایی هستند که دکتر ربانی مستقیما در به وجودآمدن شان نقش داشته است. دکتر ربانی قبل از 30 سالگی، ده ها برنامه زنده تلویزیونی داشته و خدمت گذار عموم مردم ایران بوده است. ده ها مقاله و کتاب به صورت مکتوب به مخاطب خود ارایه داده است و ماموریت خود را کمک به دیگران برای رسین به اهداف خود می داند. او به صورت مستقیم در دانشگاه های داخلی و خارجی از جمله زوریخ و مادرید درس خوانده است و هم اکنون استاد ارشد آکادمی صادرات آلمان واقع در اشتوتگارت وابسته به دانشگاه اشتاین بایس است. او نماینده انحصاری موسسه آموزش عال سوئیس SSHE در ایران است. دکتر ربانی سالها بدون واسطه از اساتیدی مانند جک کنفیلد، برایان تریسی، جان دمارتینی، مک دونالد و ... تعلیم دیده است و جایزه های متعددی از آن ها دریافت نموده است.

دوره های پیشنهادی

نظرات درباره دوره تسلط بر بازاریابی (34 نظر)

با سلام به همه دوستانی که علاقه به بازاریابی دارند و یا دارای کسب و کار هستند و میخواهند واقعا پیشرفت رو احساس کنند و در کار خود موفق باشند بهشون شرکت در دوره تسلط بر بازاریابی رو پیشنهاد می کنم، بنده با توجه به برنامه ای که آقای دکتر ربانی عزیز تدوین کردند ایمان دارم کا یکی از مفیدترین و بهترین دوره های عمر هر نفر در زمینه بازاریابی خواهد بود.همچنین بنده به شدت توصیه می کنم همراه با ویدان همواره افراد خودشون رو در زمینه هایی که نیاز می بینند تحت آموزش قرار دهند و اطلاعاتشون رو به روز نگه دارند. با سپاس از شما و همه همکارانتون که این مو قیعت طلایی رو در اختیار بنده و دیگر دوستان قرار می دهید. محمدسعید ولی ( از شرکت کنندگان در دوره تسلط بر بازاریابی)
محمد سعید ولی - 14 فروردين 1400
این دوره بسیار کامل و پرکاربرد هستشدوره بی نظیری هست
24728 - 29 مهر 1399
عالی بود. اولش برای شرکت در این دوره شک داشتم ولی بعد متوجه شدم کار درست را انجام دادم. از شما ویدانی ها و دکتر ربانی عزیز متشکرم
نادیا ظهوری - 8 مهر 1399
من در دوره جدید ثبت نام کردم و تا الان 7 درسو دیدم. خیلی عالیه. دکتر ربانی خیلی خوب و ساده و مفهوم مطالب رو میگه. عالیه ممنون که هستید
شکیبایی - 22 ارديبهشت 1399
سلام از شرکت کنندگان دوره بازاریابی 1 هستم، می خوام این رو بگم که واقعا حضور در این دوره به نسبت چند دوره مشابه دیگر که رفته بودم از انسجام و به روز بودن برخوردار بود همچنین با راهنمایی هایی که آقای دکتر ربانی کردند، روند کاری و زندگیم رو بهبود دادند. به شما هم پیشنهاد میکنم در این دوره شرکت کنید
مریم ساعدیان نیا - 7 ارديبهشت 1399
من اسفند 97 در این دوره شرکت کردم خیلی خوب بود. سال 98 متفاوتی رو در کارم داشتم بسیاری از برنامه هایی که برای شرکت داشتم رو تغییر دادم و نتایج خوبی رو بدست آوردم. از دکتر ربانی کمال تشکر رو دارم.
حمید صالح پور - 4 ارديبهشت 1399
عرض سلام و درود. درباره دوره بازاریابی دکتر ربانی فقط میتونم بگم فوق العادست
راشد جعفر زاده - 31 فروردين 1399
دوره خیلی خوبیه فقط حیف که همه دوره بصورت فیلم از استاد نیست. ولی در کل اینقدر درسها خوبن که به این موضوع فکر نمیکنی. دیدم به بازاریابی عوض شد و از بعضی تمرینا نتیجه خوبی گرفتم
کاملیا بهبودی - 30 فروردين 1399
سلام دونستن اصول بازاریابی در کار خیلی مهمه. من فکر میکردم بازاریابی و فروش یکی هستن ولی وقتی با درسهای بازاریابی آشنا شدم کلا نگاهم به بازار و کسب و کار تغییر کرد. این دوره با تدریس دکتر ربانی عزیز بسیار عالی هست. جدا توصیه میکنم دوره بازاریابی رو ببینید میدونم بعدا برام دعا میکنید
رحیم موسی وند - 28 فروردين 1399
بسیار دوره کاربردی هست و پیشنهاد میکنم در دوره شرکت کنید
وحیدی - 28 فروردين 1399
دوره بسیار عالی و کاربردی . به همه پیشنهاد میکنم که این دوره رو با دقت ببینن
motovallian - 26 فروردين 1399
من در دوره اول بازاریابی شرکت کردم. مدیر مارکتینگ یک شرکت خصوصی هستم. رشته تحصیلیم هم بازاریابی بود. در دوره بازاریابی دکتر ربانی مواردی رو یاد گرفتم که بسیار برای من جذاب و جالب بود. در کارم فوق العاده پیشرفت کردم و در کل این دوره عالی عالی عالی بود. تصمیم گرفتم باز درسهای دوره بازاریابی را ببینم
نجاریان - 26 فروردين 1399
من در کار فروش لباس زنانه هستم. هم در دوره فروش و هم در دوره بازاریابی دکتر ربانی شرکت کردم. کسب و کار و زندگی من با این دو دوره متحول شد. واقعا این دوره عالیه . حس غرور دارم که در این دوره شرکت کردم.
سهیلا فرخی پور - 25 فروردين 1399
استاد ربانی یکی از بهترین مدرسین ایران است. دوره بازاریابی ایشون بسیار جامع و عالی بود. بعض از درسها را تا 3بار دیدم. چون خیلی نکته داشتن. دید من نسبت به بازاریابی تغییر کرد و الان در کارم تصمیمات بهتری میگیرم
شاهمرادی - 25 فروردين 1399
من چند دوره مارکتینگ رو شرکت کرده بودم و به سفارش دوستانم در دوره تسلط بر بازاریابی هم شرکت کردم. بسیار تکنیک ها و موارد جدیدی را یاد گرفتم. عالی بود و خیلی راضیم.
لادن سنایی - 20 فروردين 1399
امروز دیدم دوستانی نظرشون رو گذاشتن منم گفتم نظرم رو بنویسم شاید به کسی کمک کنه. دوره بازاریابی یکی از بهترین دوره هایی بود که شرکت کردم. کسب و کارم در حوزه فروش محصولات پزشکی هست و این دوره دید منو نسبت به بازار و مخاطب و کسب درآمد تغییر داد. واقعا دکتر
سامان جزی پور - 16 فروردين 1399
ممنون از آموزش ها و راهنمایی های بی نظیرتون دکتر ربانی شاگردی شما باعث شد علاوه بر اینکه کلی چیزهای خوب و حرفه ای در این دوره یاد گرفتم، شخصیتم هم عوض شد و انسان قدرتمندتری بشم
امین نظرپور - 15 فروردين 1399
نکته اصلی این دوره - تقسیم بندی خوب مطالب- کاربردی بودن- مثال های متعدد- تفهیم شیرین و آسان دکتر ربانی.من توصیه میکنم به دوستان حتما شرکت کنید. شگفت انگیزه!
2037 - 8 آذر 1398
لان درس هفتم را تموم کردم....عالیه این دوره
7454 - 19 شهريور 1398
دوره بسیار جالبی است. حتما شرکت کنید.
2037 - 3 شهريور 1398
درود بر جناب ربانی عزیزبسیار ممنون، در این دوره شما بسیار عالی آموزه‌های خودر را به صورت کاملا متفاوت شفاف و ساده با عشق با ما در میان گذاشتید.با آ رزوی بهترین ها برای شما.
2269 - 25 مرداد 1398
سلام با توجه به اینکه من سالهاست در حوزه تبلیغات و بازاریابی کار میکنم. به نظرم این دوره. بسیار ارزشمتد است. به شرطی که از انها استفاده شود.
7608 - 8 خرداد 1398
تقسیم بندی مباحث بسیار عالی، مطالب کاربردی، دوره بسیار عالی ممنون از زحمات استاد گرانقد‌ر جناب دکتر ربانی عزیز.
494 - 30 فروردين 1398
دوره بسیار خوب و کاربردی است.متشکرم
6931 - 2 اسفند 1397
با درود خدمت استاد گرامیدوره بسیار عالی هم از نظر محتوا و بخصوص سادگی و راحتی بیان و مفهومی بودن .این دوره را باید چندین بار مطالعه کرد ، اجرا کرد و تجربه کرد و باز مطالعه کرد .ما چون در گیر کسب و کار و زندگی و درگیری با نوسانات بازار هستیم زمان بسیار محد
6680 - 27 بهمن 1397
سلام استاد کیفیت کلاس عالی است ای کاش جزوه هم بور د و منابع مطالعه فارسی و انگلیسی
6947 - 19 بهمن 1397
اقای ربانی عزیز بسیار خوب این دوره رو اموزش دادین من خیلی خوب یاد گرفتم با وجود اینکه اصلابازاریابی رو بلد نبودم
78 - 17 بهمن 1397
سلام.فایل جلسه اول برای من تا اخر دانلود نمیشه..نمیدونم چرا!؟
6812 - 10 بهمن 1397
واقعیت امر اینه که من با یک دنیای جدید که خیلی خیلی ساده وروان بیان شده روبروشدمق که هر جلسه که تموم میشه لحظه شماری میکنم برای شروع جلسه بعدی
6159 - 10 بهمن 1397
با سلام و تشکر از استاد ربانی عزیز گروه تلگرامی دوره تسلط بر بازاریابی راه اندازی شده چطور باید برای عضویت اقدام کنیم؟
6381 - 6 بهمن 1397
دوره ای بسیار عالی هست . واقعا کاربردی هست .
447 - 5 بهمن 1397
استاد روش اموزشتون عالی هست من از خرید دوره بسیار راضی هستم
78 - 3 بهمن 1397
فعال نشد
117 - 1 بهمن 1397
با نام خدا دوره رو شروع کردیم و امیدواریم با انجام تمرین های شما استاد خوبم بیشتر برداشت رو داشته باشیم
6957 - 1 بهمن 1397
person
mail