زبان بدن هویت شما را شکل می دهد
دوره های پیشنهادی

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2985 دقیقه

تی جی واکر

4559 دقیقه

ایلان ماسک

2893 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5158 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.