نکات طلایی برای مدیران با تدریس دکتر تد (مدت زمان : 210m 27s)

خلاصه دوره

دکتر تد یکی از معروف ترین سخنران و نویسنده در زمینه رهبری و استراتژی های سازمانی است.ایشان ده سال سابقه تدریس رهبری سازمانی در دانشگاه های مختلف دنیا را داشته اند و کتاب های ایشان به چند زبان مختلف دنیا ترجمه شده است و همچنین ایشان نویسنده مجله فوربس و تایم هستند و به عنوان 100 سخنران تاثیر گذار در زمینه رهبری سازمانی معرفی شده اند

از برنامه هایی که دکتر تد داشته اند سخنرانانی در سایت تد هست که ویدئوهای ایشان میلیون ها بازدید در سایت های تد و لیندا داشته است.

 

دکتر تد یکی از معروف ترین سخنران و نویسنده در زمینه رهبری و استراتژی های سازمانی است.ایشان ده سال سابقه تدریس رهبری سازمانی در دانشگاه های مختلف دنیا را داشته اند و کتاب های ایشان به چند زبان مختلف دنیا ترجمه شده است و همچنین ایشان نویسنده مجله فوربس و تایم هستند و به عنوان 100 سخنران تاثیر گذار در زمینه رهبری سازمانی معرفی شده اند

از برنامه هایی که دکتر تد داشته اند سخنرانانی در سایت تد هست که ویدئوهای ایشان میلیون ها بازدید در سایت های تد و لیندا داشته است.

 


نکات طلایی مدیران