مدیریت در زمان های سخت
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.