کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران

برای اولین بار در ایران نخستین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران در تاریخ 19 مهر 1397 برگزار شد. در این کنفرانس همه دیجیتال مارکتر های برتر و همچنین مدیران کسب و کار های اینترنتی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند

1
درس
11
فایل

مدرس دوره

سخنرانان کنفرانس نوابغ دیجیتال

دکترعلی اکبر جلالی، حمید سپید نام، رسول صیقلی، ماهان تیموری، مازیار فقیهی، حمید رضا محمودی، بهزاد حسین عباسی، محمد مهدی ربانی، بهزاد پژومند راد

سایر دوره های شما