همایش رهبری تغییر

دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و اگر نتوانیم خود را با این تغییرات وفق دهیم، به راحتی از گردونه رقابت خارج خواهیم شد.
همان گونه که یک روز متوجه شدیم کسب و کاری جدید با نام اسنپ، وارد بازار شد و به سرعت رشد کرد و البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت، باعث شد که تاکسی سرویس های سنتی از رقابت خارج شوند.
بنابراین اگر می خواهیم تحت این شرایط، تجارتی موفق داشته باشیم. ما نیز باید همگام با تکنولوژی در حال توسعه، در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیریم.

1
درس
6
فایل
34%
149000 تومان
99000 تومان

مدرس دوره

سخنرانان همایش رهبری تغییر

دکتر امرالهی, دکتر هاشمی , دکتر ربانی , دکتر علیرضا رجب , مهندس محمودی

سایر دوره های شما