همایش رهبری تغییر با تدریس دکتر محمود امراللهی - دکتر مهرداد هاشمی - دکتر محمد مهدی ربانی - دکتر محمد رضا عمرانی - دکتر علیرضا رجب - مهندس حمید رضا محمودی (مدت زمان : 267 دقیقه)

خلاصه دوره

دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و اگر نتوانیم خود را با این تغییرات وفق دهیم، به راحتی از گردونه رقابت خارج خواهیم شد.
همان گونه که یک روز متوجه شدیم کسب و کاری جدید با نام اسنپ، وارد بازار شد و به سرعت رشد کرد و البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت، باعث شد که تاکسی سرویس‌های سنتی از رقابت خارج شوند.
بنابراین اگر می‌خواهیم تحت این شرایط، تجارتی موفق داشته باشیم. ما نیز باید همگام با تکنولوژی در حال توسعه، در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیریم.

دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و اگر نتوانیم خود را با این تغییرات وفق دهیم، به راحتی از گردونه رقابت خارج خواهیم شد.
همان گونه که یک روز متوجه شدیم کسب و کاری جدید با نام اسنپ، وارد بازار شد و به سرعت رشد کرد و البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت، باعث شد که تاکسی سرویس‌های سنتی از رقابت خارج شوند.
بنابراین اگر می‌خواهیم تحت این شرایط، تجارتی موفق داشته باشیم. ما نیز باید همگام با تکنولوژی در حال توسعه، در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیریم.
در این همایش شما یاد میگیرید چطور به یک رهبر تبدیل شوید.
سرفصل های این همایش:
رهبری فروش.
مسیر رهبری
رهبران تاثیرگذار
رهبری تیم‌های کسب و کار
بازاریابی دیجیتال
بازاریابی شبکه‌های اجتماعی


همایش رهبری تغییر

محمود امراللهی

 • 00:58
 • Text reading

سید مهرداد هاشمی

 • 00:58
 • Text reading

محمدرضا عمرانی

 • 00:58
 • Text reading

محمد مهدی ربانی

 • 00:58
 • Text reading

علیرضا رجب

 • 00:58
 • Text reading

حمیدرضا محمودی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی