اصول اساسی بازاریابی محتوا با تدریس دینت رثمن (مدت زمان : 121 دقیقه)

در این ویدان دینا رُسمن به سادگی مبانی اصولی بازاریابی محتوائی را توضیح می‌دهد. 
ایجاد طرح محتوا - نحوه شروع تولید محتوا - نحوه تبلیغ محتوا در کانال‌های چندگانه - نحوه سنجش موفقیت بازاریابی محتوا از مطالبی است که در این ویدان می آموزید.


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

تعریف بازاریابی محتوا

ساخت پایه های اساسی بازاریابی محتوایی

هدفگذاری محتوا

 • 00:58
 • Text reading

تدوین برنامه محتوا

محتوا و قیف فروش

 • 00:58
 • Text reading

انتخاب نوع محتوا

 • 00:58
 • Text reading

تولید محتوا

نگارش و ویرایش

 • 00:58
 • Text reading

طراحی

 • 00:58
 • Text reading

سازماندهی محتوا

 • 00:58
 • Text reading

ترویج محتوا

تبلیغ روی ایمیل

 • 00:58
 • Text reading

تبلیغ روی بلاگ

 • 00:58
 • Text reading

ارزیابی محتواها

نتیجه گیری

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی