همایش بازاریابی و فروش در عصر دیجیتال با تدریس دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور - بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی (مدت زمان : 360 دقیقه)


سخنرانی اساتید

دکتر محمدیان

  • 00:58
  • Text reading

دکتر ربانی

  • 00:58
  • Text reading

دکتر عمرانی

  • 00:58
  • Text reading

مهندس محمودی

  • 00:58
  • Text reading