همایش بازاریابی و فروش در عصر دیجیتال

در همایش بازاریابی و فروش در عصر دیجیتال، استراتژی های نوین بازاریابی و فروش برای بهبود کسب و کار بیان می شوند.

1
درس
6
فایل
30%
149000 تومان
104300 تومان

مدرس دوره

سخنرانان همایش 26 بهمن بازاریابی و فروش

دکتر محمدیان , دکتر ربانی ,دکتر عدنان موسی پور , دکتر عمرانی , دکتر بابک بادکوبه , مهندس محمودی

سایر دوره های شما