موفقیت در اتمام فروش‌های پیچیده
دوره های پیشنهادی

دوگ لاد

3648 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

ناپلئون هیل

38995 دقیقه

جف بلومفیلد

3777 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.