هنر پیدا کردن شغلی که عاشقش هستی با تدریس محمد مهدی ربانی (مدت زمان : 70 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

شاید این سوال را از خودتان پرسیده باشید که چقدر باید کار کنم؟ یا چه کاری را باید بکنم؟ شاید کاری که الان داری انجام می‌دهی، کاری نیست که دوستش داشته باشی!. اصلا چرا کاری را که انجام می‌دهیم باید عاشقش باشیم؟ یا از کجا بفهمیم عاشق انجام دادن چه کاری هستیم؟ در این دوره دکتر محمد مهدی ربانی موسس پلتفرم ویدان درباره این نکات صحبت می‌کند.
اگر کاری را که انجام می‌دهیم عاشقش باشیم باعث رشد و موفقیت ما خواهد شد. 

شاید این سوال را از خودتان پرسیده باشید که چقدر باید کار کنم؟ یا چه کاری را باید بکنم؟ شاید کاری که الان داری انجام می‌دهی، کاری نیست که دوستش داشته باشی!. اصلا چرا کاری را که انجام می‌دهیم باید عاشقش باشیم؟ یا از کجا بفهمیم عاشق انجام دادن چه کاری هستیم؟ در این دوره دکتر محمد مهدی ربانی موسس پلتفرم ویدان درباره این نکات صحبت می‌کند.
اگر کاری را که انجام می‌دهیم عاشقش باشیم باعث رشد و موفقیت ما خواهد شد. 


هنر پیدا کردن شغلی که عاشقش هستی