هنر پیدا کردن شغلی که عاشقش هستی
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.