چگونه کارکنانی سازگار داشته باشیم؟
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه

رابین شارما

امی دلوئیز

2634 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.