بازاریابی محتوا با اسلاید با تدریس Dayna Rothman (مدت زمان : 33m 18s)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

اسلایدها یک نوع محتوا هستند!

شناخت مخاطب

  • 00:58
  • Text reading

قدم های بعدی

خداحافظ

  • 00:58
  • Text reading