مدیریت فرایند فروش (مدیریت پایپ لاین)

5
درس
18
فایل
70
دقیقه
69000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
1:23 - 4.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
آن چه لازم است بدانید
3:46 - 12.5 مگابایت

مبانی فروش

play_arrow
سازمان دهی، برنامه ریزی و آماده کنید
3:58 - 13.6 مگابایت
play_arrow
فرآیند فروش
4:32 - 15.8 مگابایت
play_arrow
مربی گری کرده و آموزش دهید
4:08 - 14.4 مگابایت
play_arrow
صفحات گسترده اطلاعات را با مدیریت روابط با مشتریان مرتبط سازید
4:24 - 15 مگابایت
play_arrow
درآمد، هزینه ها و اهداف
3:58 - 13.4 مگابایت

ساختار و مراحل خط فروش

play_arrow
فرآیند را با خط فروش هم سو سازید
4:32 - 15.5 مگابایت
play_arrow
سرنخ ها و توسعه فرصت های فروش به مشتری
4:38 - 15.6 مگابایت
play_arrow
فرصت ها را بپرورانید
4:49 - 16.9 مگابایت
play_arrow
نیاز را برطرف کرده و راه حل را ارائه دهید
4:01 - 14 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
کار فروش را به سرانجام برسانید
4:00 - 13.5 مگابایت
play_arrow
ارتباط برقرار کرده، پیگیری کنید و مجددا بفروشید
3:47 - 13 مگابایت

بررسی، تحلیل و شاخص های اصلی لازم برای مدیریت خط فروش

play_arrow
پیش بینی فروش
4:20 - 14.8 مگابایت
play_arrow
نگهداری صحیح از خط فروش
4:34 - 15.7 مگابایت
play_arrow
تصمیم گیری و تحلیل
4:17 - 14.7 مگابایت
play_arrow
داشبوردها
3:35 - 12.3 مگابایت

نتیجه گیری

play_arrow
گام های بعدی
1:31 - 5.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

متخصصان واقعا موفق فروش می تواند روی شیوه های کارآمد و سودآور افزایش فروش تمرکز کنند تا کسب و کارشان را توسعه دهند. آنها با سخت کوشی خود را با فرصت ها نگاه داشته و فعالیت حساب در کل چرخه ی فروش را به طور فعالیت های تحت نظرمی گیرند. در این دوره، مطالبی در مورد مدیریت مناسب خط فروش یاد بگیرید تا در سازماندهی سرنخ فروش، پروراندن فرصت ها، پیش بینی نتایج و بستن قرارداد فروش ماهرتر شوید.

مباحث عبارتند از:

  • مبانی فروش؛
  • سازمان­دهی، برنامه ریزی و پیگیری؛
  • توسعه ی سرنخ ­های فروش؛
  • پروراندن فرصت­ها؛
  • بستن قراردادهای فروش؛
  • برقراری ارتباط و پیگیری؛
  • پیش­بینی فروش؛
  • حفظ خط فروش؛
  • تحلیل و تصمیم گیری.

 

اساتید دوره

دین کارل

دین کارل متخصص مربیگری اجرایی، مربیگری حرفه ای، آموزش فروش و توسعه رهبری است.

دین در بیش از سه دهه مدیریت فروش و موقعیت رهبری را با تعدادی از شرکت های بزرگ چاپ و نشر جهانی داشته است. تیم فروش او با فروش مستقیم به خرده فروشان عمده نظیر آمازون، بارنز و نوبل، Costco و دیگر زنجیره های ملی همراه با ابتکارات فروش B2B و B2C تمرکز داشتند. دین اکنون دارای کسب و کار مشاوره ای خود است که برنامه های آموزش فروش را همراه با مربیگری حرفه ای و اجرایی ارائه می دهد. علاوه بر این، او یک مربی  حرفه ای است.

person
mail