چگونه یک متن بازاریابی بی نظیر و موثر بنویسیم؟ با تدریس Ian Lurie (مدت زمان : 1h 51m)


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

متن نویسی یا کپی رایتینگ چیست؟

تعریف متن نویسی

 • 00:58
 • Text reading

پروژه این درس

 • 00:58
 • Text reading

نوشتن متن

تدوین برنامه

 • 00:58
 • Text reading

رعایت قوانین کلی

 • 00:58
 • Text reading

تیتر نویسی

 • 00:58
 • Text reading

آزمایش تیتر

 • 00:58
 • Text reading

مدیریت تیم نویسنده

نتیجه گیری

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading