مهارت‌های مذاکره را به راحتی بیاموزید
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2985 دقیقه

ایلان ماسک

2893 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.