استراتژی های تصمیم گیری صحیح با تدریس Mike Figliuolo (مدت زمان : 47m 52s دقیقه)

علم و هنر تصمیم­گیری تجاری را از مایک فیگلیوئلو، مربی و مدرس رهبری، بیاموزید. مایک چهار نوع تصمیم­گیری-مستبدانه، مشورت­جویانه، مردم­سالارانه و توافقی- را به صورت کلی ترسیم و سبکی با بیشترین میزان تناسب با موقعیت­های خاص را مشخص می­سازد. مایک با درک اینکه ابهام بخشی از فرایندهای تصمیم­گیری است، چهار نوع ابهامی که با آنها مواجه خواهید شد را پوشش می­دهد؛ به این ترتیب به ندانسته­هایتان پی برده ریسک موجود را کاهش داده و برای پیشامدهای پیش­بینی نشده برنامه­ریزی می­کنید. وی همچنین تکنیک­هایی برای مشارکت سهام­داران در فرایند تصمیم­گیری ارائه داده و نحوه­ی استفاده از ماتریس واگذاری مسئولیت، RACI، (مسئول، پاسخگو، مشاور و مطلع) را هم توضیح می­دهد. به کار بستن این مفاهیم اصلی به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم­های بهتر را با سرعت بیشتری گرفته، ریسک کمتری متحمل شده و حمایت بیشتری برای تصمیم­گیری­هایتان به دست آورید.

مباحث عبارتند از:

 • انتخاب سبک تصمیم­گیری؛
 • درگیر ساختن ذی­نفعان؛
 • مدیریت ابهام و خروجی­ها؛
 • کاهش ریسک؛
 • انتقال تصمیم­گیری­ها و اجرای آنها؛
 • سنجش نتایج تصمیم­گیری­ها.

 


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

تصمیم گیری یک فرایند است

تعریف تصمیم گیری

 • 00:58
 • Text reading

تعریف تصمیم

 • 00:58
 • Text reading

استایل های تصمیم گیری

مدیریت ذینفعان

مدیریت ابهامات

مفهوم ابهام

 • 00:58
 • Text reading

گرفتن یک تصمیم

انتخاب نوع تصمیم

 • 00:58
 • Text reading

خلاصه

تقویت یک برند

 • 00:58
 • Text reading