اصول و مبانی مدیریت

افراد، ارزشمندترین دارایی هر کسب و کار و در عین حال غیرقابل پیش بینی ترین بخش آن هستند، و مدیریت آن ها از همه دارایی ها دشوارتر است. اگر چه مدیریت درست افراد در سلامت هر سازمانی نقش حیاتی دارد، بیشتر مدیران از آموزش مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی درست برخوردار نیستند. اکنون، مولفین برگزیده و مشهور مدیریت، مایک یوسیم و پیتر کاپلی از دانشکده وارتون، این ویدان را برای معرفی عناصر کلیدی مدیریت افراد به شما طراحی کرده اند. این ویدان بر اساس برنامه آموزشی محبوب آن ها در دانشکده وارتون، به شما آموزش میدهد برای عملکرد بهتر افراد ایجاد انگیزه کنید و سیستم های پاداش دهی طراحی کنید، چطور مشاغل را طراحی کنید و فعالیت ها را برای رسیدن به بالاترین سطح عملکرد سازماندهی کنید، چطور تصمیمات خوب و به موقع اتخاذ کنید و چطور معماری سازمان را طراحی کرده و تغییر دهید.

در پایان این ویدان، مهارتهای مورد نیاز برای شروع انگیزه دهی، سازماندهی و پاداش دهی به افراد سازمان، برای شکوفایی بیشتر کسب و کار خود را خواهید داشت.

4
درس
23
فایل
232
دقیقه
650000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

انگیزش و پاداش

play_arrow
مقدمه
play_arrow
انگیزش
play_arrow
انگیزش - مثالهایی از تئوری آژانس
play_arrow
طراحی سیستمهای انگیزشی
play_arrow
استخدام
play_arrow
مدیریت عملکرد و فرایند ارز یابی

وظیفه، شغل ها و سیستم های کاری

play_arrow
فعالیت یا شغل
play_arrow
چطور مشاغل را طراحی کنیم
play_arrow
معایب و تفکر دوباره در طراحی مشاغل
play_arrow
مهندسین و روانشناسان - مبارزه برای طراحی مشاغل
play_arrow
درسهایی از صنعت خودروسازی ژاپن
play_arrow
سیستم های کاری

تصمیم گیری های مدیریتی خوب و به موقع

play_arrow
تصمیم گیری خوب و به موقع
play_arrow
اتخاذ تصمیم خوب و به موقع
play_arrow
اتخاذ تصمیم خوب و به موقع - مثالهایی از آمریکا
play_arrow
مثالی دیگر - مبارزه با آتش
play_arrow
ارزیابی پس از سانحه و خلاصه

طراحی و تغییر معماری سازمان

play_arrow
طراحی و تغییر معماری - مواد غدایی هاوزر
play_arrow
عملکرد - پرداخت و ترفیع
play_arrow
طراحی سازمانی
play_arrow
دیوید پاتراک و چارلز شواب
play_arrow
مدیریت افراد
play_arrow
الگوی مدیریتی برای سرمایه انسانی و اجتماعی

اساتید دوره

پیتر کاپلی

پیتر کاپلی استاد مدیریت دانشکده وارتون و مدیر مرکز منابع انسانی وارتون است. همینطور استادیار مرکز ملی تحقیقات اقتصادی دانشگاه کمبریج است، در سالهای 2003 تا 2005 مشاور ارشد سیاست های اشتغالی پادشاهی بحرین بوده و از سال 2007، یک محقق برجسته وزارت نیروی انسانی مالزی بوده است. او مدرک روابط صنعتی از دانشگاه کورنل و اقتصاد نیروی کار از دانشگاه آکسفورد دارد. در سالهای 1988 تا 1990 یکی از اعضای کمیسیون کیفیت نیروی کار و کارایی بازار کار وزارت کار آمریکا بود، پروفسور کاپلی در سه کمیته آکادمی ملی علوم و سه پنل اهداف ملی تحصیلات حضور داشته ست. اخیرا توسط مجله HR به عنوان یکی از 5 متفکر تاثیرگذار حوزه مدیریت معرفی شده و فلوشیپ آکادمی ملی منابع انسانی را دریافت کرد.

person
mail