نقشه ذهنی یا Mind Map
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

13584 دقیقه

احمد روستا

4155 دقیقه

دانا رابینسون

3440 دقیقه

داگ روز

4799 دقیقه

امیر اسحاقی

39516 دقیقه

درک کابررا

2162 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.