با ایجاد انگیزه در تیم خود مدیر بهتری باشید
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.