مشاوره شغلی از زبان بزرگان کسب و کار
دوره های پیشنهادی

لیزا گیتس

3684 دقیقه

پرکاش رامن

2072 دقیقه

Careercake

1966 دقیقه

لیزا گیتس

3346 دقیقه

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.