مشاوره شغلی از زبان بزرگان کسب و کار
دوره های پیشنهادی

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.