مدیریت منابع انسانی

12
درس
44
فایل
296
دقیقه
690000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

افراد به سازمان‌ها می‌پیوندند اما مدیران را ترک می‌کنند

play_arrow
به دوره آموزش تخصصی مدیریت منابع انسانی خوش آمدید
6:32 - 22.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نقش خود را به عنوان مدیر بپذیرید (مقدمه دوره)
7:11 - 25.24 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درباره استاد
7:01 - 23.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
منابع انسانی خیلی...
4:28 - 15.17 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

روش‌های مدیریت منابع انسانی

play_arrow
پایه‌های منابع انسانی
5:06 - 17.44 مگابایت
play_arrow
سیر تکامل مدیریت منابع انسانی
6:51 - 23.35 مگابایت
play_arrow
مقایسه استراتژی‌های سازمان
6:08 - 21.24 مگابایت
play_arrow
سبک‌های جایگزین مدیریت
7:30 - 27.49 مگابایت

چرا برای مدیریت منابع انسانی رویکردهای متفاوتی وجود دارد؟

play_arrow
تأثیرات خارجی بر استراتژی‌های منابع انسانی
6:58 - 24.43 مگابایت
play_arrow
اهمیت استراتژی‌های سازمانی در استراتژی‌های منابع انسانی
6:04 - 21.25 مگابایت
play_arrow
ملاقات با مدیران منابع انسانی
5:55 - 19.3 مگابایت
play_arrow
ایده‌ها مهم هستند
10:05 - 35.1 مگابایت

ضرورت اقتصاد در کار

play_arrow
اهمیت دلایل کار کردن کارمندان
2:46 - 9.3 مگابایت
play_arrow
معانی متفاوت کار
4:40 - 15.7 مگابایت
play_arrow
کار کردن برای پول
3:01 - 9.94 مگابایت
play_arrow
روزمرگی
6:31 - 22.73 مگابایت

زمانی که کارگردان فقط برای پول کار می‌کنند

play_arrow
فرصت‌طلبی و شانه خالی کردن
6:42 - 23.65 مگابایت
play_arrow
انگیزه، انگیزه، انگیزه
6:45 - 23.34 مگابایت
play_arrow
سیگنال‌های اطلاعاتی
6:37 - 23.63 مگابایت

کار کردن برای رضایت شخصی

play_arrow
کار چیزی فراتر از پول است
3:10 - 10.82 مگابایت
play_arrow
جستجوی رضایت شخصی در کار
9:15 - 31.37 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
هویت‌یابی در کار
7:55 - 27.71 مگابایت

سایر دلایل کار کردن افراد

play_arrow
جامعه از من انتظار دارد کار کنم
7:30 - 25.83 مگابایت
play_arrow
مراقب از دیگران
8:02 - 27.86 مگابایت
play_arrow
خدمت به دیگران
7:45 - 26.73 مگابایت

مفاهیم مدیریت افراد

play_arrow
انصاف و عدالت
8:47 - 29.8 مگابایت
play_arrow
قدرت و محدودیت‌های تئوری‌های رفتار انسان
10:30 - 35.9 مگابایت
play_arrow
پیچیدگی‌ کار یعنی پیچیدگی‌ مدیریت
9:42 - 34.34 مگابایت

اهداف و محدودیت‌ها

play_arrow
اهداف مدیران منابع انسانی
4:10 - 18.5 مگابایت
play_arrow
همیشه نمی‌توانید آنچه را می‌خواهید انجام دهید
7:10 - 24.8 مگابایت
play_arrow
مدیریت کارکنان اتحادیه‌ای
4:49 - 15.7 مگابایت
play_arrow
مدیریت پشت و جلوی صحنه
5:04 - 17.2 مگابایت

محدودیت‌های قانونی خود را بشناسید

play_arrow
مبانی استخدام دلخواه
6:40 - 22.6 مگابایت
play_arrow
اما استخدام دلخواه وجود خارجی ندارد
8:05 - 27.5 مگابایت
play_arrow
آموزش و اخراج کارکنان به دلایل عادلانه
9:21 - 31.5 مگابایت
play_arrow
دنیای قانونی مدیران پیچیده است
6:34 - 21.8 مگابایت

قانون اشتغال و کار

play_arrow
قانون اشتغال آمریکا
9:41 - 33.2 مگابایت
play_arrow
قانون کار آمریکا
9:04 - 30.7 مگابایت
play_arrow
مثال‌هایی از قانون اشتغال و کار در خارج از آمریکا
7:48 - 26.9 مگابایت
play_arrow
به قوانین توجه کنید اما نگذارید فلجتان کنند
4:43 - 16.1 مگابایت

اکنون آماده مدیریت منابع انسانی هستید

play_arrow
مرور دوره
5:57 - 9.4 مگابایت
play_arrow
مصاحبه با کارشناس منابع انسانی
5:59 - 19.7 مگابایت
play_arrow
اشتغال در حوزه مدیریت منابع انسانی
7:47 - 25.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
سایر دوره‌های پیش رو
3:32 - 10.9 مگابایت

همه کارکنان به طرق مختلف مدیریت می شوند. اما رویکردها به مدیریت کارکنان از کارمند به کارمند، شغل به شغل، مدیر به مدیر، سازمان به سازمان و کشور به کشور متفاوت است. این دوره، مبانی توسعه رویکرد شما برای مدیریت ماهرانه کارکنان را ارائه می دهد؛ با نشان دادن استراتژی های مختلف مدیریت منابع انسانی، معرفی اهمیت بسترهای قانونی، و تفکر درباره عوامل انگیزش کارکنان. این اساس مفهومی و واقعی کار شما برای توسعه مهارت های مدیریت منابع انسانی مشخص و مهم در دوره های بعدی استخدام کارکنان، مدیریت عملکرد و پاداش دهی به کارکنان را تشکیل می دهد. چیزی درباره مدیریت منابع انسانی نمیدانید؟ مساله ای نیست. در پایان این دوره، درک تازه ای از گزینه های موجود برای مدیریت کارکنان، این که چه چیز به آن ها انگیزه می دهد و آمادگی برای توسعه مهارت های مدیریت منابع انسانی خود پیدا می کنید.

اساتید دوره

جان دبلیو باد

من استاد دانشگاه مینسوتا هستم و درباره جنبه های مختلف کار، اشتغال و صنایع مرتبط با دیدگاهی چندرشته ای تحقیق و تدریس میکنم. جدیدترین کتاب من با عنوان The Thought of Work منتشر شده و جوایز آموزشی مختلفی دریافت کرده ام.

من مدیر مرکز منابع انسانی و مطالعات کار دانشکده مدیریت کارلسون بوده ام و اداره برنامه فوق لیسانس منابع انسانی و روابط صنعتی دانشکده را نیز بر عهده دارم.

نظرات درباره مدیریت منابع انسانی (2 نظر)

100%کاربردیوموثر
سدیدکیوانجعفری - 18 بهمن 1400
100%کاربردیوموثر
سدیدکیوانجعفری - 18 بهمن 1400
person
mail