رهبری به سبک جان مکسول

1
درس
29
فایل
60
دقیقه
89000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

رهبری به سبک جان مکسول

play_arrow
دست یافتن
1:19 - 17.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
حقیقت
1:33 - 19.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مسیر
1:42 - 21.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شهامت
1:46 - 24.2 مگابایت
play_arrow
خشم
1:34 - 22.3 مگابایت
play_arrow
کتاب مقدس
1:38 - 23.9 مگابایت
play_arrow
نام تجاری
1:12 - 16.1 مگابایت
play_arrow
غرور
1:34 - 19.6 مگابایت
play_arrow
شروع
1:15 - 16.2 مگابایت
play_arrow
سریال موفقیت قسمت 1
2:25 - 37.3 مگابایت
play_arrow
سریال موفقیت قسمت 2
1:41 - 23.8 مگابایت
play_arrow
سریال موفقیت قسمت 3
2:08 - 29.4 مگابایت
play_arrow
باور
1:32 - 21.4 مگابایت
play_arrow
من شکست خوردم
2:10 - 27.6 مگابایت
play_arrow
ماراتن
1:40 - 21.3 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 1
play_arrow
سریال روابط قسمت 2
2:11 - 5.5 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 3
1:51 - 4.7 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 4
2:28 - 6.3 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 5
2:23 - 5.8 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 6
2:29 - 6.2 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 7
2:34 - 6.5 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 8
2:14 - 5.6 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 9
2:34 - 6.4 مگابایت
play_arrow
سریال روابط قسمت 10
2:14 - 5.5 مگابایت
play_arrow
سریال مشارکت قسمت 1- (نگرش)
2:22 - 6.1 مگابایت
play_arrow
سریال مشارکت قسمت 2- (مسئولیت)
2:41 - 8.7 مگابایت
play_arrow
سریال مشارکت قسمت 3- (روابط)
2:17 - 5.9 مگابایت
play_arrow
سریال مشارکت قسمت 4- (عزت نفس)
2:58 - 7.7 مگابایت
play_arrow
سریال مشارکت قسمت 5- (ایمان)
2:53 - 9.4 مگابایت

بیایید دقایقی را با جان سی مکسول، کسی که او را خدای رهبری می نامند، سپری کنید. در این ویدئوهای کوتاه جان مکسول پیرامون رهبری و رشد حرفه ای از طریق ویدئوهای یک دقیقه ای با شما صحبت میکند. او در هر ویدیو کلمه یا عبارتی را پیشنهاد می کند و بهترین ایده های خود را در مورد معنی آن کلمه به شما ارائه می دهد.

جان مکسول چندین بار سخنران اصلی کنفرانس رهبری NAA بوده است. وی هر سال برای بیش از پانصد شرکت سخنرانی می‌کند. در نیویورک تایمز، ژورنال وال استریت و بیزنس ویک (Business Week) پرفروش‌ترین نویسنده است.

اساتید دوره

جان سی مکسول

جان سی مکسول در سطح بین المللی به عنوان متخصص رهبری شناخته می شود و سخنرانی های بسیاری در این زمینه در سراسر دنیا دارد. سازمان های او به بیش از دو میلیون نفر در سراسر جهان آموزش داده اند و کتابهایش به بیش از ۵۰ زبان ترجمه شده اند. از برخی آثار معروف مکسول می‌توان به عناوینی همچون 21 قانون انکارناپذیر رهبری و 21 ویژگی ضروری رهبران اشاره کرد. میلیون‌ها نسخه از کتاب‌های مکسول به فروش رفته، و بعضی از آن‌ها در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار گرفته‌اند.

دکتر مکسول با تشکیل موسسه ای، بیشترین تاثیر را در سطح بین الملل برای توسعه کار گروهی و رهبری آن داشته است.

person
mail