اصول مدیریت زمان با تدریس دیو کرانشاو (مدت زمان : 171 دقیقه)

خلاصه دوره

در این ویدان مبانی نحوه مدیریت ساده و موثر زمان را فرا می گیرید تا بهره وری شما در کار و زندگی بالاتر برود.
در دوره اصول مدیریت زمان با سه اصل فضا، ذهن و زمان آشنا می شوید. با فرا گرفتن این سه اصل شما محیط کاری سازمان یافته ای خواهید داشت و همچنین خواهید آموخت چگونه بیشترین بهره را از هفته خود داشته باشید.

در این ویدان مبانی نحوه مدیریت ساده و موثر زمان را فرا می گیرید تا بهره وری شما در کار و زندگی بالاتر برود.
در دوره اصول مدیریت زمان با سه اصل فضا، ذهن و زمان آشنا می شوید. با فرا گرفتن این سه اصل شما محیط کاری سازمان یافته ای خواهید داشت و همچنین خواهید آموخت چگونه بیشترین بهره را از هفته خود داشته باشید.


۳. اصل اول بهره وری - فضا

2.موانع بهره وری

1.زمینه سازی برای بهره وری

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

۴. اصل دوم بهره وری - ذهن

۵. اصل سوم بهره وری - زمان

نه گفتن به دیگران

 • 00:58
 • Text reading

۶. مجهز ساختن خود برای اقدام

۷. گردآوری در صندوق نامه های دریافتی

۸. درک نظام پردازش

۹. پردازش ایمیل

۱۰. ابزار بودجه بندی وقت شما

درک

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

حفظ بهره وری

 • 00:58
 • Text reading

جایزه

تمرین اول

 • 00:58
 • Text reading

تمرین دوم

 • 00:58
 • Text reading

تمرین سوم

 • 00:58
 • Text reading

تمرین چهارم

 • 00:58
 • Text reading

تمرین پنجم

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی