اصول مدیریت زمان

13
درس
55
فایل
171
دقیقه
99000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
0:59 - 4.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از فایل های تمرین
0:49 - 3.4 مگابایت

زمینه سازی برای بهره وری

play_arrow
چگونه بیشترین بهره را از این دوره ببرید؟
3:40 - 16.7 مگابایت
play_arrow
تعیین سبک بهره وری شما
4:23 - 21.2 مگابایت
play_arrow
پیدا کردن انگیزه شخصیتان برای ایجاد تغییرات ماندگار
1:55 - 9.1 مگابایت

موانع بهره وری

play_arrow
اصلاح باورهای ساختگی در مورد چندوظیفه ای کار کردن
3:22 - 15.4 مگابایت
play_arrow
درک پیامدها چندوظیفه ای بودن
3:23 - 16.4 مگابایت
play_arrow
درک سه اصل بهره وری
3:44 - 17.3 مگابایت

اصل اول بهره وری - فضا

play_arrow
فهرستی از پاتوق های خود تهیه کنید
2:48 - 12.9 مگابایت
play_arrow
پاتوق های خود را محدود سازید
2:49 - 13.7 مگابایت
play_arrow
تعیین یک نقطه ورودی برای جمع آوری داده ها
2:32 - 12.1 مگابایت
play_arrow
کارکردن با یک صندوق نامه های دریافتی قابل حمل
3:06 - 14.7 مگابایت
play_arrow
بیشترین بهره را از دفتر یادداشت خود ببرید
3:21 - 16.1 مگابایت
play_arrow
یک جا کردن چندین حساب ایمیل
2:40 - 12.4 مگابایت
play_arrow
یک جا کردن چندین حساب ایمیل صوتی
2:33 - 12.1 مگابایت
play_arrow
پاتوقی در حوزه ای خارج از کنترل درست کنید
2:56 - 14.3 مگابایت
play_arrow
پاتوق های شخصی و کاری را از هم جدا کنید
2:11 - 10.2 مگابایت
play_arrow
قدم بعدی را برای کنترل فضایتان بردارید
1:29 - 6.8 مگابایت

اصل دوم بهره وری - ذهن

play_arrow
گزینه هایی برای پاکسازی ذهن خود انتخاب کنید
2:47 - 12.3 مگابایت
play_arrow
به وسیله محرک های ذهنی ذهن خود را از کارهایی که باید انجام شود پاک کنید
3:41 - 17.9 مگابایت
play_arrow
یک برنامه زمانی برای پاک کردن ذهن تنظیم نمایید
1:51 - 8.8 مگابایت
play_arrow
برداشتن گام های بعدی برای پاک نگاه داشتن ذهن
1:10 - 5.6 مگابایت

اصل سوم بهره وری - زمان

play_arrow
انتخاب تقویم مناسب برای خودتان
3:14 - 14.9 مگابایت
play_arrow
استفاده کارآمد از تقویم
4:23 - 21.2 مگابایت
play_arrow
نه گفتن به دیگران
3:18 - 15.4 مگابایت
play_arrow
به خودتان نه بگویید
3:06 - 14.5 مگابایت

مجهز ساختن خود برای اقدام

play_arrow
برای اقدام آماده شوید
4:36 - 22.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

گردآوری در صندوق نامه های دریافتی

play_arrow
آماده شدن برای گردآوردن
2:52 - 13.6 مگابایت
play_arrow
همه چیز را در صندوق نامه های دریافتی خود بر روی میز جمع کنید
6:36 - 31.1 مگابایت
play_arrow
همه چیز را در صندوق نامه های دریافتی خود در هر جای دیگر جمع کنید
4:04 - 19.7 مگابایت

درک نظام پردازش

play_arrow
تسلط بر نظام پردازش چی؟، کی؟، کجا؟
3:38 - 16.8 مگابایت
play_arrow
پرسش اول درباره فرآیند- قدم بعدی چیست؟
3:49 - 18.5 مگابایت
play_arrow
پرسش دوم درباره فرآیند- کی انجام می شود؟
5:02 - 23.7 مگابایت
play_arrow
پرسش سوم درباره فرآیند- خانه کجاست؟
4:04 - 19.4 مگابایت
play_arrow
تشکیل پرونده به سادگی
3:57 - 19.0 مگابایت
play_arrow
تشکیل پرونده به صورت دیجیتال به سادگی
4:09 - 19.3 مگابایت
play_arrow
نخستین صندوق نامه خود را پردازش کنید
7:35 - 36.8 مگابایت
play_arrow
برنامه زمانی پردازش خود را تنظیم کنید
5:42 - 26.8 مگابایت

پردازش ایمیل

play_arrow
اعمال فرآیند چی؟، کی؟، کجا؟ در مورد ایمیلتان
1:58 - 9.1 مگابایت
play_arrow
ایجاد یک پوشه برای بایگانی ایمیل ها
2:34 - 12.1 مگابایت
play_arrow
ایجاد قواعدی برای فیلتر کردن ایمیل ها
4:31 - 21.3 مگابایت
play_arrow
پردازش سرتاسری یک ایمیل
5:28 - 26.8 مگابایت
play_arrow
پردازش ایمیل در مقایسه با بررسی ایمیل
5:16 - 24.6 مگابایت

ابزار بودجه بندی وقت شما

play_arrow
درک
4:41 - 22.6 مگابایت
play_arrow
ایجاد با ارزش ترین فعالیت ها
2:40 - 12.6 مگابایت
play_arrow
شناسایی باارزش ترین فعالیت هایتان
3:43 - 17.6 مگابایت
play_arrow
تخصیص زمان به باارزش ترین فعالیت های خود
4:18 - 20.9 مگابایت
play_arrow
استفاده از ابزار بودجه بندی زمان خود
3:43 - 16.2 مگابایت

نتیجه گیری

play_arrow
حفظ بهره وری
2:02 - 9.5 مگابایت

جایزه

play_arrow
دیو کرنشاو در مورد نحوه منظم ساختن خودش صحبت می کند
4:36 - 21.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین اول
- 0.3 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین دوم
- 0.3 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین سوم
- 0.3 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین چهارم
- 0.3 مگابایت
picture_as_pdf
تمرین پنجم
- 0.3 مگابایت

این ویدانِ مبانی مدیریت زمان است که توسط داو کرانشاو به شما آموزش داده می‌شود.

داو کرانشاو مدرس و مشاور کسب و کار، در دوره "اصول مدیریت زمان" مبانی نحوه‌ی مدیریت ساده و مؤثر زمان را به شما یاد می‌دهد تا بهره‌وری‌تان در کار بالاتر برود.

اول درباره‌ی سه اصل بهره‌وری یعنی فضا، ذهن و زمان صحبت می‌کند؛ به شما یاد می‌دهد که چگونه از این سه اصل در زندگی خود استفاده کنید و محیط کاری سازمان‌یافته‌تری داشته باشید. همین‌طور به شما نشان می‌دهد چگونه ایمیل‌های خود را به‌صورتی مدیریت کنید که به‌صورت خودکار با مبانی مدیریت زمان منطبق باشد و در آخر یاد می‌گیرید چگونه بیشترین استفاده‌ی زمان را از هفته‌ی خود ببرید.

در این ویدان همه‌ی این مفاهیم، ابزارها و ترفندهایی که به استفاده‌ی حداکثری از زمان گران‌بهایتان کمک می‌کند را فراخواهید گرفت.

سرفصل مباحثی که در این ویدان می‌آموزید عبارت‌اند از:

زمینه‌سازی برای بهره‌وری - موانع بهره‌وری - اصل اول بهره‌وری ـ فضا - اصل دوم بهره‌وری ـ ذهن - اصل سوم بهره‌وری ـ زمان - مجهز ساختن خود برای اقدام -  گردآوری در صندوق نامه‌های دریافتی - درک نظام پردازش -  پردازش ایمیل - ابزار بودجه‌بندی وقت شما 

اساتید دوره

داو کرنشاو

داو کرنشاو، مشاور کسب­ وکارهای کوچک، سیستم فروش سه مرحله ­ای ساده ­ای را پیشنهاد می‌دهد (کاوش-ارائه-اقدام) که می ­توانید در کسب ­وکار کوچک­تان ادغامش کنید تا فروش­تان رونق گیرد. نخست، هفت بنیان کسب­ وکارهای کوچک را بیاموزید: تکنیک ­های عقل سلیم مثل سوال پرسیدن، گوش دادن و پیگیری. سپس راهنمائی ­هایی برای دست به کار شدن و ساختن سیستم فروش­ تان دریافت کنید. ­داو نشان می­دهد که با شناخت بهتر مشتری­ های بالقوه و نیازهایشان، میتوانید  مطلب کوتاهی که بر نیازهایشان متمرکز شده است، ارائه داده و با پیگیری کارها، مراحل بعدی را تشخیص و مشتری‌ها را به اقدام تشویق کنید. داو متن های کوتاهی در مورد فروش رائه می­دهد که می­توانید آنها را برای هر یک از مراحل این فرایند به کار بگیرید؛ همچنین، پیشنهادهایی هم برای ایجاد متن ­های خاص خودتان به شما ارائه می‌دهد. برای اینکه روند فروش­تان را در آینده­ ی دور هم با صلابت نگه دارید، فصل ­های پایانی در مورد تمرین و سنجش میزان پیشرفت­ و تکامل سیستم فروش­تان را حتما بررسی کنید.  

 

دوره های پیشنهادی

نظرات درباره اصول مدیریت زمان (10 نظر)

سلام. محتوای دوره بیشتر تداعی کننده 5S بود.
36975 - 6 مهر 1399
خیلی خیلی ممنونیم از مجموعه ارزشمند ویدان به خاطر دوره های بی نظیری که برای مردم کشورمون داخل پلتفرم ویدان قرار میدین
محمدرضا شیخ سفلی لواسانی - 1 فروردين 1399
فایلهای pdf تمرین ها باز نمیشه
14994 - 23 اسفند 1398
فایل خوبی هست
16687 - 12 آذر 1398
فایلهای pdf بازنمیشن چکاربایدبکنم
6481 - 7 مهر 1398
درودچرا دانلود نمیشه؟؟
12325 - 19 شهريور 1398
سلام چرا بزای من فایل ها همش غیر فعاله
15769 - 19 شهريور 1398
سلام عزاداری هاتون قبول چرا دوره دانلود نمیشه
15063 - 19 شهريور 1398
سلام.فایل های تمرین رو از کجا میشه دانلود کرد.ممنونم
6116 - 9 خرداد 1398
سلامفایل های PDF مورد اشاره در ویدیوها رو از کجا میشه دانلود کرد.
6593 - 11 بهمن 1397
person
mail