اصول مدیریت زمان

در این ویدان مبانی نحوه مدیریت ساده و موثر زمان را فرا می گیرید تا بهره وری شما در کار و زندگی بالاتر برود.
در دوره اصول مدیریت زمان با سه اصل فضا، ذهن و زمان آشنا می شوید. با فرا گرفتن این سه اصل شما محیط کاری سازمان یافته ای خواهید داشت و همچنین خواهید آموخت چگونه بیشترین بهره را از هفته خود داشته باشید.

13
درس
55
فایل

مقدمه

play_arrow
خوش آمدید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از فایل های تمرین
play_circle_outlinepause_circle_outline

زمینه سازی برای بهره وری

play_arrow
چگونه بیشترین بهره را از این دوره ببرید؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعیین سبک بهره وری شما
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پیدا کردن انگیزه شخصیتان برای ایجاد تغییرات ماندگار
play_circle_outlinepause_circle_outline

موانع بهره وری

play_arrow
اصلاح باورهای ساختگی در مورد چندوظیفه ای کار کردن
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درک پیامدها چندوظیفه ای بودن
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درک سه اصل بهره وری
play_circle_outlinepause_circle_outline

اصل اول بهره وری - فضا

play_arrow
فهرستی از پاتوق های خود تهیه کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پاتوق های خود را محدود سازید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعیین یک نقطه ورودی برای جمع آوری داده ها
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
کارکردن با یک صندوق نامه های دریافتی قابل حمل
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بیشترین بهره را از دفتر یادداشت خود ببرید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یک جا کردن چندین حساب ایمیل
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یک جا کردن چندین حساب ایمیل صوتی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پاتوقی در حوزه ای خارج از کنترل درست کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پاتوق های شخصی و کاری را از هم جدا کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
قدم بعدی را برای کنترل فضایتان بردارید
play_circle_outlinepause_circle_outline

اصل دوم بهره وری - ذهن

play_arrow
گزینه هایی برای پاکسازی ذهن خود انتخاب کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به وسیله محرک های ذهنی ذهن خود را از کارهایی که باید انجام شود پاک کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یک برنامه زمانی برای پاک کردن ذهن تنظیم نمایید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
برداشتن گام های بعدی برای پاک نگاه داشتن ذهن
play_circle_outlinepause_circle_outline

اصل سوم بهره وری - زمان

play_arrow
انتخاب تقویم مناسب برای خودتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده کارآمد از تقویم
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نه گفتن به دیگران
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
به خودتان نه بگویید
play_circle_outlinepause_circle_outline

مجهز ساختن خود برای اقدام

play_arrow
برای اقدام آماده شوید
play_circle_outlinepause_circle_outline

گردآوری در صندوق نامه های دریافتی

play_arrow
آماده شدن برای گردآوردن
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
همه چیز را در صندوق نامه های دریافتی خود بر روی میز جمع کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
همه چیز را در صندوق نامه های دریافتی خود در هر جای دیگر جمع کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

درک نظام پردازش

play_arrow
تسلط بر نظام پردازش چی؟، کی؟، کجا؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش اول درباره فرآیند- قدم بعدی چیست؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش دوم درباره فرآیند- کی انجام می شود؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پرسش سوم درباره فرآیند- خانه کجاست؟
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تشکیل پرونده به سادگی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تشکیل پرونده به صورت دیجیتال به سادگی
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نخستین صندوق نامه خود را پردازش کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
برنامه زمانی پردازش خود را تنظیم کنید
play_circle_outlinepause_circle_outline

پردازش ایمیل

play_arrow
اعمال فرآیند چی؟، کی؟، کجا؟ در مورد ایمیلتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ایجاد یک پوشه برای بایگانی ایمیل ها
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ایجاد قواعدی برای فیلتر کردن ایمیل ها
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پردازش سرتاسری یک ایمیل
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
پردازش ایمیل در مقایسه با بررسی ایمیل
play_circle_outlinepause_circle_outline

ابزار بودجه بندی وقت شما

play_arrow
درک
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ایجاد با ارزش ترین فعالیت ها
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شناسایی باارزش ترین فعالیت هایتان
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تخصیص زمان به باارزش ترین فعالیت های خود
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
استفاده از ابزار بودجه بندی زمان خود
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
حفظ بهره وری
play_circle_outlinepause_circle_outline

جایزه

play_arrow
دیو کرنشاو در مورد نحوه منظم ساختن خودش صحبت می کند
- 0.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
تمرین اول
- 0.3 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین دوم
- 0.3 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین سوم
- 0.3 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین چهارم
- 0.3 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
تمرین پنجم
- 0.3 مگابایت
cloud_download

مدرس دوره

داو کرنشاو

داو کرنشاو، مشاور کسب­وکارهای کوچک، سیستم فروش سه مرحله­ای ساده­ای را پیشنهاد می‌دهد (کاوش-ارائه-اقدام) که می­توانید در کسب­وکار کوچک­تان ادغامش کنید تا فروش­تان رونق گیرد. نخست، هفت بنیان کسب­وکارهای کوچک را بیاموزید: تکنیک­های عقل سلیم مثل سوال پرسیدن، گوش دادن و پیگیری. سپس راهنمائی­هایی برای دست به کار شدن و ساختن سیستم فروش­تان دریافت کنید. ­دیو نشان می­دهد که (1) با شناخت بهتر مشتری­های بالقوه و نیازهایشان، می­توانید (2) مطلب کوتاهی که بر نیازهایشان متمرکز شده است، ارائه داده و (3) با پیگیری کارها، مراحل بعدی را تشخیص و مشتری‌ها را به اقدام تشویق کنید. دیو متن های کوتاهی در مورد فروش رائه می­دهد که می­توانید آنها را برای هر یک از مراحل این فرایند به کار بگیرید؛ همچنین، پیشنهادهایی هم برای ایجاد متن­های خاص خودتان به شما ارائه می‌دهد. برای اینکه روند فروش­تان را در آینده­ی دور هم با صلابت نگه دارید، فصل­های پایانی در مورد تمرین و سنجش میزان پیشرفت­ و تکامل سیستم فروش­تان را حتما بررسی کنید.  

 

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196